23948sdkhjf

ELNÄT

Ny teknik tar tempen på elnätet

Med ny smart teknik, som för första gången används i Sverige, kan Öresundskraft övervaka stora avsnitt av elnätet i realtid.

Vattenfall får oväntad hjälp

Fortsätter framtidssäkra elnätet

Standardiserad vård av elnät

Att underhålla elnäten är en växande utmaning för nätägare runt om i världen. Kanske kan standarder underlätta.

”Det sämsta jag har sett!”

Gotlands elnät döms ut helt i en ny besiktning, skriver helagotland.se.

Storsatsning på elnätet

Här byggs en ny kraftledning

Reviderad standard för gränssnitt för nätdrift

Produktnyheter
Elnätsanalysator med högsta kapslingsklass

Del av stamnätet moderniseras

Med start i höst börjar Svenska kraftnät ersätta ålderstigna stamnätsledningar på västkusten med nya.

Vattenfall storsatsar på snabbare service

Vattenfall Eldistribution satsar på att utveckla smarta elnät som ger snabbare kundservice vid elavbrott för 65 000 kunder i ett första steg.

IoT och smarta elnät

Vägledning för val av avledare har reviderats

De har bland de säkraste elnäten i Sverige

Eitech moderniserar stamnätstation

Avtal klart om nordisk balansering

Förbättrar tillförlitligheten i elnät

Fortsatt hög investeringstakt i stamnätet för el

Avbrotten halverade på två år

Vägledning för underhåll i elnät

Nu finns möjligheten att vara med från början och forma standarder för metoder för underhåll och tillståndskontroll av elnät och ansluten utrustning.

Skriver 10-årigt avtal med One Nordic

Ny studie om hinder för smart elnätsteknik

Morgondagens kraftsystem säkerställs

Forskning bidrar till kvalitetssäkra elnät

Sänd till en kollega

0.111