23948sdkhjf

Underhåll & Driftsäkerhet

Vem ansvarar för Sveriges vägunderhåll?

Trafikverket har ansvar för underhåll och skötsel av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköter kommunen eller enskilda väghållare.

 

Hur mycket kostar vägunderhåll?

Enligt Trafikverket lägger de omkring 9,5 miljarder kronor per på drift och underhåll av det statliga vägnätet. Men det finns ett eftersläpande underhåll av vägar som skulle kosta runt 18 miljarder kronor att ta igen under en tolvårsperiod. 

 

Vem sköter järnvägsunderhållet?

Det är Trafikverket som har ansvar för långsiktig planering av transportsystem för järnvägstrafik och för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägen.

 

Varför blir det vattenläckor?

Majoriteten av svensk VA-infrastruktur anlades under 1950. Sedan dess har VA-infrastrukturen utsatts av flertal påfrestningar och är i stort behov av att renoveras. Vattenläckor uppstår ofta i samband med temperaturskiftningar. 

 

Vad kostar det att fixa vattenskada

För hem, villor, fritidshus, företag/fastighet kostar det i snitt 49 700 kronor per skada. Självrisken för vattenskador ligger mellan 3 000 – 10 000 per skada. 

Källa Säker Vatten

 

Vad innebär det att arbeta med drift och underhåll?

Inom området drift och underhåll kan det bland annat innebär att utföra skötsel av fastighet. Det kan även handla om övervakning av olika delar av anläggningen. Men även att utföra underhåll av diverse maskiner för att se till att de funkar korrekt. 

 

Vad innebär cybersäkerhet?

Viktiga sektorer och viktig infrastruktur har blivit alltmer beroende av digital teknik för att kunna driva sin kärnverksamhet. I hela Europa ökar både cyberbrottsligheten och cyberattacker.  Cybersäkerhet handlar om att skydda nätverk, enheter, data och program från attacker eller obehörig åtkomst. 

 

Vad innebär infrastruktur?

Infrastruktur innefattar anläggningar och strukturer som säkrar essentiella funktioner i samhället.  Begreppet omfattar både synliga delar som vägar, broar och järnvägar och det som inte syns, som fiberkablar, gasledningar, vatten- och avloppsystem och fjärrvärme. 

 

Vilken är den vanligaste dödsolyckan på jobbet?

Det är övervägande män som mister livet på arbetsplatsen. Vanliga arbetsolyckor är förlorad kontroll över fordon, maskin eller verktyg. Elektriska problem, brand, explosion eller sprängning och ras av föremål är också en vanlig orsak. 

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Vad är driftsäkerhet?

Driftsäkerheten hos en anläggning är beroende av de kombinerande egenskaperna, funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Hög driftsäkerhet innebär att en produkt kan användas felfritt under givna förhållanden och under en förutbestämd livslängd.

Sänd till en kollega

0.031