23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Trådlösa sensorer: Hållbar teknik för industri 4.0

Vår ständigt ökande efterfrågan på livsmedel leder till oändlig industriell utveckling, vilket resulterar i enorma påfrestningar på våra naturresurser. Den goda nyheten är att industri 4.0 utvecklas med hållbar teknologi som underlättar övergången till en grön industri.

Utvecklingen av gröna industrier och hållbar teknik är mer avgörande än någonsin
tidigare. Med FN:s prognos om en global befolkning på 9,7 miljarder människor år
2050, står vi inför stora utmaningar när det gäller att möta framtida livsmedelsbehov
utan att tömma våra naturresurser. Här spelar Cleantech en central roll, och industri
4.0 presenterar en lösning där trådlösa sensorer används för att möjliggöra hållbar
produktion.

Läs också: Hva er IoT-sensorer, og hvorfor er de en god investering? (endast på norska)

En av de stora fördelarna med cleantech inom industri 4.0 är att det både effektiviserar
industriell produktion och främjar miljömässig hållbarhet. Företag kommer att gynnas av att
införa hållbar teknologi, som startar med digital anslutning och implementering av sensorer.

Den fjärde industriella revolutionen är just i startgroparna, och det är nu vi behöver hoppa på
tåget. Den första fasen av industri 4.0 har banat väg för effektiviserad hållbar produktion och
bättre riskanalys, vilket i stor utsträckning handlar om utökad anslutning och fjärrstyrning via
IoT, molntjänster och trådlösa sensorer.

Vägen till en grön industri är fortfarande lång, men den ökade användningen av smart
teknologi och digitaliseringen av samhället ger företag möjlighet att förbereda sig för hållbar
produktion. Vi behöver dock bli ännu smartare för att fullt ut dra nytta av industri 4.0.

Läs också: Miljoner sparade och 50% ökad produktion genom sensorinvestering på några tusen kronor

 

Utan smarta sensorer skulle det inte finnas några smarta städer eller industri 4.0.

Det är viktigt att förstå hur trådlösa sensorer underlättar för hållbar produktion. Industri 4.0
hade aldrig varit aktuellt utan framväxten av smart-teknologi genom sensorer. Från
smarttelefoner som upplyste oss alla, till konceptet om smarta hem, började en omfattande
digital synkronisering och effektivisering av vardagen.

Användningen av sensorer i smarta hem, eller i samhället runt oss, kanske är mindre synliga
än i storindustrin, men kopplingarna är tydliga. Smarta städer skulle inte fungera utan stora
mängder IoT-sensorer, och detsamma gäller för industri 4.0.

Det har pratats mycket om smarta städer sedan 2000-talet, men det var först under 2010-
talet som utvecklingen av smarta städer verkligen tog fart. Allt eftersom IoT-tekniken
förbättrades blev den mer utbredd och städerna vi bor i blev smartare.

I dagens smarta städer samlar sensorer data från invånare, enheter, byggnader, fordon,
elnät, vattenförsörjning, avloppssystem och mycket mer. Datan effektiviserar många
processer, såsom trafikstyrning, energianvändning, vatten- och avfallshantering.

Ju mer effektiviserade smarta städer blir, desto bättre utnyttjar de sina resurser och skapar
en hållbar livsstil för sina invånare. Kombinationen av ekonomisk och miljömässig hållbarhet
tilltalar industrisektorn.

 

Industri 4.0 – Hur kan sensorer skapa hållbarhet?

IoT-övervakning är en central del av industri 4.0, vilket ger tillverkare mer detaljerad
information om deras verksamhet än någonsin tidigare. Denna information möjliggör
identifiering av mindre lönsamma produktionsrutiner och en effektivisering av verksamheten.

IoT-baserad övervakning öppnar vägar för hållbar produktion. Detaljerad produktionsdata
gör det lättare att spara energi, eliminera onödigt underhåll och minska resursslöseri.

Effektiv IoT-övervakning kräver installation av smarta sensornätverk, men även detta har
effektiviserats kraftigt med trådlösa sensorer. Kabelbaserade sensorlösningar kräver oftast
mycket mer anpassning av industriella anläggningar.

När smarta sensornätverk är installerade, upptäcker de snabbt hur energi används i alla led
av produktionen. Det ger en överblick som förenklar spårningen av onödig energianvändning
och möjliggör genomförandet av betydande energibesparingar på kort tid.

En annan fördel med IoT-övervakning är effektiviserat underhåll av utrustning. Smarta
sensorer låter dig övervaka all utrustning och maskiner med stor precision. De berättar bland
annat hur mycket du kan belasta utrustningen utan att den tar skada.

Denna typ av övervakning kallas för prediktivt underhåll. Det främjar hållbar produktion
genom att förebygga onödiga reparationer eller uppgraderingar. Det eliminerar även behovet
av att lagerlägga onödiga reservdelar och förlänger utrustningens livslängd.

Les mer: Hva er prediktivt vedlikehold? (Definisjon, eksempler, IoT-løsninger) (endast på norska)

Industry 4.0 lägger upp till hållbar produktion. IoT-övervakning ger dig total kontroll över
resurser så att du kan balansera både tillgång och produktion mot efterfrågan. Detta är
viktigt eftersom det begränsar överkonsumtion av resurser och motverkar de negativa
trenderna i vårt slit och slängsamhälle.

 

Fyra exempel på hållbar produktion

Så långt har vi gått igenom teoretiska fördelar med IIoT (Industrial Internet of Things). För att
bättre förstå praktiska användningar av hållbar teknik i industri 4.0 ska vi nu titta på fyra
exempel där IoT-övervakning skapar en mer hållbar industri.

1. Smarta sensorer = smarta besparingar = hållbar produktion

Naturligtvis är det önskvärt att begränsa maskinell energiförbrukning, men detta är bara en
del av industriella energikostnader. I fabriker och anläggningar används ofta stora mängder
energi för uppvärmning och belysning.

Ett exempel på detta är bilindustrin, som historiskt sett varit tidig med att införa
automatisering. IoT-övervakning effektiviserar den automatiserade produktionen men
utrustningens sensorer kan bara beräkna delar av energiekvationen.

Av all industriellt energiförbruk, går i genomsnitt 11 procent åt för uppvärmning och hela 37
procent för belysning. Nästan halva energiförbrukningen hos bilfabrikerna är till
fastigheterna. Om vi inkluderar vatten, avlopp och avfallshantering i ekvationen, blir siffrorna
ännu större.

Kort sagt, många industrier skulle tjäna mycket på att ta kontroll över sitt eget energiförbruk
med IoT-baserad övervakning. Synkroniserad övervakning kombinerat med automatisk
kontroll av temperatur, ljus och utrustning är en god början.

Les mer: IoT-basert vedlikehold forbedrer industriell sikkerhet (endast på norska)

2. Trådlösa temperatursensorer minimerar matsvinn

Det är goda skäl till att livsmedelsmyndigheter har strikta regler, men dessa leder till mycket
matsvinn. Reglerna kräver att temperaturen hålls låg, från producent till grossist,
livsmedelsbutik, restaurang och slutligen till konsumenten. Den så kallade "kylkedjan" får
inte brytas.

Livsmedelsmyndigheterna kräver god dokumentation av obrutna kylkedjor, något som IoT-
baserad övervakning tillhandahåller.

IoT-sensorer i jordbruk, slakterier, lastbilar, frysar, lagerutrymmen och kylskåp gör det enkelt
att följa regelverket samtidigt som de hjälper livsmedelsindustrin att ta stora steg mot hållbar
produktion.

Bättre övervakning betyder bättre dokumentation, mindre matsvinn och minimala utsläpp.
Den globala livsmedelsindustrin är långt ifrån miljövänlig, därför är varje litet steg mot en
hållbar livsmedelsindustri en seger.

3. Industri 4.0 möjliggör digital transformation i svenskt jordbruk

Djuruppfödning, erosion och vattenbrist är orsaker till och symtom på miljöförfall.
Jordbruksindustrin tömmer våra naturresurser i snabb takt. För närvarande görs många
åtgärder för att motverka detta där IoT-övervakning är en viktig komponent.

Vertikalt jordbruk får mycket uppmärksamhet nuförtiden eftersom det eliminerar erosion och
förorening av färskvatten på ett effektivt sätt. Med noggrann IoT-övervakning återvinns allt
vatten i inomhusjordbruk och näringsrika växter odlas utan bekämpningsmedel.

Vertikala jordbruk är fyllda med trådlösa sensorer som övervakar temperatur, fuktighet,
jordmån, etc. Datorer och appar styr operationen. Men vertikalt jordbruk är inte utvecklat nog
för att stoppa de skador som traditionellt jordbruk orsakar.

4. Precisionsjordbruk med hållbar teknik

Sensorer och IoT förändrar jordbruksmetoder till det bättre. Till exempel leder dåliga
tillväxtförhållanden till enormt plantsvinn. Cleantech kan förbättra böndernas kontroll, sätta
stopp för plantsvinn och etablera en grön industri.

Dessutom använder traditionellt jordbruk åtta gånger så mycket bekämpningsmedel jämfört
med för 50 år sedan. Detta har lett till en intensiv skördefrekvens, omfattande utnyttjande av
jordbruksmark, stor vattenförorening och ökade CO2-utsläpp.

IoT-övervakning med temperatursensorer, fuktighetssensorer, utrustningssensorer, m.m.,
ger bönderna bättre översikt över resursanvändningen. Det gör dem bättre rustade att
genomföra hållbar produktion som samtidigt ökar produktiviteten.

Les också: Neuron sensorsystem – En sjätte sinne för IoT-baserad övervakning

 

Mot en grön industri med hållbar teknik

Den verkliga effekten av industri 4.0 ser vi först när alla smartlösningar kombineras. Då
kommer en grön industri verkligen att kunna anpassa sig till livet i smarta städer. När all IoT
synkroniseras kommer hela systemet att anpassa sig och miljövinsten mångdubblas.

Invånarna får hållbart producerade livsmedel direkt levererade till sina smarta hem. Inte bara
kommer livsmedlen att vara bättre, tack vare smarta sensorer på klockor och telefoner kan
de äta precis det de behöver och leva ett hälsosammare liv i grönare omgivningar.

El-Watch AS
Rindalsvegen 6
6657 Rindal
Rindal
Norge
VAT nummer: NO984565259

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.078