23948sdkhjf

När Sverige halkar i cybersäkerhet blir industrin måltavlan

Cyberattackerna mot näringslivet ökar men samtidigt är skyddet fortfarande svagt. En betydande andel av cyberattacker utförs av statsunderstödda grupper utanför Sveriges gränser. Teknikföretagen ser detta som bekymmersamt och vill se ökat fokus från ansvariga myndigheter att värna industriell konkurrenskraft.

I nyheten skriver Teknikföretagen att de har konstaterar att cyberattacker mot näringslivet inte är något nytt som uppkom 2023. Utan tvärtom så har svensk industri sett en ökad grad av attacker under flertal år.

Det ”nya” som Teknikföretagen ser är att cyberattackerna ökat i sofistikationsgrad, samordning och precision. Konsekvenserna går sedan att mäta i störningar, avbrott och förlorade immateriella värden som summeras årliga kostnader för miljardbelopp.

– De samlade direkta kostnaderna för de digitala attackerna uppgår till omkring 15-20 miljarder kronor för svenska företag. Det är framförallt de forskningsintensiva industriföretagen och deras underleverantörer som drabbas, säger Patrik Sandgren vid Teknikföretagens Näringspolitiska avdelning.

En särskild utmaning i sammanhanget är att attackerna understöds av främmande stater.

– Det är orimligt att enskilda företag ska kunna värja sig mot statsaktörer. Här har staten en central roll, inte minst genom det nationella cybersäkehetscentrumet, där ett antal myndigheter samarbetar. Samarbetet mellan myndigheterna måste fungera, de måste få de resurser uppdraget kräver och de måste se industrins konkurrenskraft som skyddsvärd, kommentarer Patrik Sandgren

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11