23948sdkhjf

Patentskydd för sin värmepumpsteknik

I våras beslutade styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding, Sens, att verksamheten ska fokusera på energilagring. Nu växlar företaget upp satsningen och kommersialiserar sina patent inom värmepumpsteknik. För att få höra mer om satsningen har vi pratat med Sens styrelseledamot.

Kommersialiseringen avser patenten som främst berör lagring och distribution av termisk energi och patent inom värmepumpsteknik.

I takt med att miljö- och hållbarhetstänket ökat i samhället har användningen av värmepumpar blivit allt vanligare. Med en värmepump kan man värma eller kyla med högre verkningsgrad. Det i sin tur gör att det går åt mindre el för samma effekt. 

Vi på UochD undrar hur det kom sig att Sens valde att fokusera på just energilagring.

- Det är en nyckel för att lyckas med omställningen. Att använda känd teknologi på kända problem i stor skala gör att vi kan hindra klimathotet på ett resurseffektivt sätt. Många av Bolagets ägare inkl jag själv kommer från vindkraft och har därmed sett behovet av lagring av energi växa. Det är ett framtidsområde de kommande 20-30 åren med expontiell tillväxt. Bill Gates pekar ut long duration storage som en av de viktigaste områdena för att lyckas med energiomställningen. Där finns både termisk och ellagring i pumpat vatten med, berättar Otto Werrneskog, styrelseledamot Sens. 

Den globala marknaden för värmepumpar förväntas växa med ungefär åtta procent årligen under det kommande decenniet. För att dra nytta av marknadsläget har Sens styrelse beslutat kommersialisera sina patent. Som ett led i detta kommer de också att undersöka möjligheten till licensaffär eller försäljning av patenten. 

Sens patent inom värmepumpsteknik utvecklades till en början för länder med varmt klimat och för att kyla inomhusluft. Dock har tekniken fördelen att den kan användas för att både generera värme och kyla. 

Varför väljer man att göra detta?

- Patenten är en del av Sens  innovationshistoria som vi fick med oss när vi från Pumped Hydro Storag slog ihop oss med Sens. Sens kan sitta på en oupptäckt mycket stor resurs här. Detta måste utredas mer noggrant och vi flyttar nu fram positionerna i att diskutera avtal med marknaden. Det kan röra sig om en eller flera spelare på den internationella värmepumpsmarknaden, säger Otto till oss.  

Idag omfattar Sens patentportfölj sju patentfamiljer i bland annat Sverige, övriga Europa, USA, Ryssland och Austrialen med flera.

Johan Örtenblad, som är europeiskt patentombud på Noréns Patentbyrå AB och verksam inom detta område, understryker att patentskyddet för Sens är starkt. Han förklarar: 

– Sverige ligger i framkant vad gäller värmepumpsteknik globalt sett och Sens patenterade lösning är intressant på flera olika sätt. Dels är patenten granskade av flera patentverk runt om i världen, dels skyddar portföljen flera olika aspekter av tekniken. Detta gör att portföljen som helhet är robust.

Hur ser ni på er framtida tillväxt?

- Vi kommer bygga en stor portfölj av energilagringsprojekt inom termisk och el-lagring, pumpkraftverksprojekt. Marknaden lossnar parallellt i hela världen nu och vi är ett av de få bolag som vill vara i utvecklingsskedet och se möjligheter tidigt. Där finns också den största värdetillväxten. Se på OX2 och Eolus vind, båda noterade bolag, vad de betytt för energiomställningen i Sverige och även utomlands. De är värda många miljarder på börsen i dag tack vare sin framsynthet och ha många spännande projekt i sin portfölj. Vi har samma ambition fast inom lagring av energi, avslutar Otto.  

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078