23948sdkhjf

Sverige världsetta - bäst på cyberförsvar

Med 22 deltagande lag från 30 länder vann Blue team 07 världens största cyberförsvarsövning - Locked shields.

Lennart Engvall, vd för cybersecurity-bolaget C.A.G Engvall security, ledde det svenska laget i sin roll som reservofficer och operationsledare vid FMTIS.

 - Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar. Genom att samla nationens know how, organisera sig väl, fylla på med resurser så vi tillåts att gå till botten i alla avancerade attacker så kan vi stå emot även en ordentligt avancerad motståndare, säger Lennart Engvall.

Teamet bestod av seniora representanter från MSB, SÄPO, Polisen och Försvarsmakten. Pilotprojektet Cybersoldater deltog även som ett led i Försvarsmaktens satsning på cyber, där värnpliktiga får cyberutbildning i samarbete med KTH.

- Tekniskt sett var det härdningen av våra system som vi lyckades väldigt bra med. Våra sensorer var väl konfigurerade och utomordentligt managerade. Vår rapportering fungerade klanderfritt från operatör och genom hela kedjan. Genom att arrangera en QRF bestående av seniora pentestare så kunde vi bedriva analys i systemet direkt. Slutligen avvägde vi balansen mellan tillgänglighet, användbarhet och risk på ett överlägset sätt, säger Lennart Engvall.

Deltagarna satt utspridda på ett antal platser i Sverige och själva övningen ägde rum i en uppbyggd IT-miljö där lagen ställdes inför samma scenario. Det handlade om att upprätthålla befintliga IT-system och nätverk i det fiktiva landet Berylia medan det utsattes för massiva cyberattacker från en attackerande sida.

Syftet med övningen var att öka och sprida kunskap avseende cyberförsvar i ett internationellt perspektiv och att bredda kompetensbasen för avancerat cyberförsvar i vår nation. Underförstått handlade det om att i ännu större utsträckning öka såväl formell som informell samverkan mellan olika berörda myndigheter. Av den anledningen organiserade Sveriges sig så att det fanns mentorer med hög specialistkunskap i alla team för juniora resurser att lära av.

- Jag ställde otroligt höga krav på mentorerna i alla moment, av den enkla anledningen att läropaletten skulle bli så stor som möjligt. Det bidrog sannolikt som en ren följdeffekt till att laget segrade. Lärokurvan för framför allt cybersoldaterna var bitvis så brant att den nästan kantrade men landade i ett mycket lärorikt och vinnande koncept, avslutar Lennart Engvall.

Locked Shields är världens största cyberförsvarsövning som sker live. Den arrangeras årligen av Nato Cooperative cyber defence center of execellence, CCDCOE i Tallinn.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094