23948sdkhjf

Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhets­center

Eller ja, regeringen ger Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center.

Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

– Med inrättandet av cyber­säkerhets­centret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndig­heter om det fortsatta arbetet, säger försvars­minister Peter Hultqvist.

– Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cyber­säkerhets­centret göra Sverige säkrare och stärka säker­heten för svenska intressen. Samhälls­viktig verk­samhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor. Det är avgörande för att vi ska också ska kunna tillvarata digitali­seringens möjlig­heter, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Cheferna från de inrättande myndigheterna uttalar sig på sina hemsidor om centret.

 – Digitalisering, globalisering och teknikutveckling har gjort samhället mer sårbart. Säkerhetspolisen vet att främmande makt ständigt utför aktiviteter och angrepp för att hämta in uppgifter från säkerhetskänsliga verksamheter i Sverige. Utvecklingen av säkerhetsskyddet måste gå i samma takt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

– Cyberhoten är en del i en större hotbild mot Sverige som blivit bredare och alltmer komplex. Den är samtidigt militär, politisk och ekonomisk – inte antingen eller. Den breddade hotbilden måste mötas av en bred, nationell ansats, säger generalmajor Lena Hallin, som är chef för Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst och fortsätter:

– Ett allvarligt och konkret hot mot Sverige är hotet från främmande underrättelsetjänster. Just nu bedriver cirka 15 stater olovlig underrättelseinhämtning i Sverige, bland annat genom avancerade nätverksoperationer. Försvarsmakten bygger nu vidare på ett sedan tidigare gott och etablerat samarbete med de andra myndigheterna som ska ingå i centret. Tillsammans ska vi stärka Sveriges motståndskraft mot dagens och morgondagens cyberhot.

– Det är välkommet med ett gemensamt uppdrag, ett center, som kommer att stärka den nationella förmågan att upptäcka, hantera och förebygga antagonistiska cyberhot, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det kommer att ta ett antal år att bygga upp centret, och successivt kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler stödformer till fler aktörer i samhället. Men varje myndighet, region, kommun, organisation och företag kan bidra till att öka Sveriges cybersäkerhet redan idag, säger Åke Holmgren, avdelningschef för MSB.

– Det finns ett starkt behov av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Cyberattacker pågår här och nu. De riktas mot samhällsviktiga institutioner och funktioner, mot infrastruktur, forskning och näringsliv. Genom det nya centret kan myndigheternas goda samarbete fördjupas ytterligare och stärka motståndskraften i vårt samhälle, säger FRAs generaldirektör Björn Lyrvall.

Sammantaget beräknar regeringen en satsning på 440 miljoner kronor på cyber­säkerhets­centret fram till och med 2025. Finansieringen bygger på en överens­kommelse mellan regerings­partierna, Center­partiet och Libe­ralerna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095