23948sdkhjf

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum

En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar.

I rapporten, som bygger på intervjuer med elva av de största branschorganisationerna i Sverige, framkommer att det redan idag finns ett stort behov av investeringar för underhåll, renovering och utveckling av Sveriges samhällstillgångar. Många av systemen byggdes på 50- och 60-talen och en puckel av investeringsbehov har under lång tid skjutits fram. 

Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

– Elnätssituationen är ansträngd och stamnäten behöver kraftigt byggas ut i snabb takt för att möjliggöra samhällets klimatomställning. För det behöver tillståndsprocesserna kortas ned och för det krävs krafttag från politiken ganska omgående. Därtill behövs mycket ny kompetens och det är verkligen bråttom. Sen tror jag att det är viktigt att det finns en acceptans från samhället att det måste få kosta litegrann, alternativet att inte ställa om från fossila bränslen är så mycket dyrare, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Håkan Danielsson som är vd på WSP menar att satsningar på våra redan byggda samhällstillgångar är rätt väg att gå för att ta ansvar både ekonomiskt och miljömässigt, och särskilt aktuellt just nu för att det är ett klokt sätt att hålla igång ekonomin under pandemin.

– Det finns stora möjligheter att lösa detta nu. Det vi saknar är ett helhetsperspektiv så att vi kan ta väl avvägda beslut när vi prioriterar underhållet. Vi behöver skaffa oss koll på sårbarheterna. Var är underhållsarbetet mest akut, hur ser de ömsesidiga beroendena ut och vilka kompetenser behöver vi för att kunna genomföra arbetet? Därtill tror jag att vi behöver våga ifrågasätta vem som äger och förvaltar tillgångarna på bästa sätt. Här kan vi inspireras av andra delar av världen. Det saknas inte idéer och nya perspektiv, däremot saknas det en hel del finansiering.

Branschorganisationerna identifierar totalt åtta samhällstillgångar som särskilt viktiga, och utvecklar i rapporten vilka insatser som krävs för de olika tillgångarna.

Branschorganisationerna efterfrågar större samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv när det kommer till att renovera och förädla de tillgångar som tas upp i rapporten.

De branschorganisationer som intervjuats är:

Byggföretagen
Energiföretagen
Fastighetsägarna
Installatörsföretagen
IT och Telekomföretagen
Svensk Betong
Svensk Handel
Svenskt Vatten
Sveriges regionala flygplatser
Teknikföretagen
Transportföretagen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094