23948sdkhjf

Cybersäkerhet: "är jag beredd att skriva det här på ett vykort?"

Att ha en så kallad back-up, ett andra alternativ har kanske aldrig varit så aktuellt som nu. Det menar forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. För en uppkopplad värld-  är också en sårbar värld.

Visserligen anses de ibland vara lite väl pessimistiska - det händer att de kallas för olyckskorpar.

– Vi tittar ju på sårbarheter, det måste vi göra, medan marknaden alltid talar om möjligheter, säger en av dem, Peter Stenumgaard men tillägger:

- Naturligtvis leder utvecklingen också till många bra saker.

Det forskarna kommit fram till är att om att om det är viktigt att någonting fungerar i precis alla situationer kan det vara klokt att ha flera alternativ än enbart digitala lösningar. Till exempel är det en bra idé att kombinera digitala dörrlås med manuella. 

– Exemplet med digitala lås i bostadshus är väldigt bra. Om systemet fallerar kan det hända att räddningstjänsten inte kommer in och att de boende inte kommer ut ur sina lägenheter. Jag menar att i Sverige är vi generellt lite för snabba på att avveckla de gamla lösningarna och helt förlita oss på digitala.

– Utvecklingen går väldigt snabbt. Telekombolagens vision om ett 5G-nät är framförallt kopplat till IoT, att annat än människor är uppkopplade och pratar med varandra, säger Peter Stenumgaard som också är enhetschef på avdelningen för ledningssystem i Linköping.

Internet of Things, IoT är ett är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. Enkelt kan IoT beskrivas som saker, tjänster och system som trådlöst kan prata med varandra. I industrin kan uppkopplade maskiner exempelvis styra tillverkningsprocesser.

Det han forskar kring är hur elektromagnetisk kompatibilitet påverkas av att fler och fler saker får internetuppkoppling.

Tillsammans med sina kollegor tittar han bland annat på hur den explosiva IoT-utvecklingen kan påverka elektromagnetisk kompatibilitet, EMC alltså förmågan hos apparater, utrustningar och system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning.

Forskarna har räknat ut att risken för störningar ökar när 5G-nätet rullas ut. Det beror delvis på att allt fler uppkopplade enheter ska trängas på samma yta, upp emot 1 miljon enheter per kvadratkilometer istället för som idag maximalt 10 000 – 100 000 enheter. 

Ett växande antal enheter leder också till att beläggningen på de olicensierade frekvensbanden ökar, vilket gör att störningsriskerna ökar för de systemen. Det blir helt enkelt trångt på de frekvensband som är tillgängliga. 

Utvecklingen talar även för att betydligt högre frekvenser kommer att börja användas. Hur det påverkar EMC är ännu till stora delar outforskat.

Andra sårbarheter med IoT-utvecklingen är till exempel svårigheten att skydda personlig data och risken för cyberattacker.

– Man ska inte tro att den information ett system samlar in är skyddad. Istället ska man fråga sig - är jag beredd att skriva det här på ett vykort?

Ett fokus i Peter Stenumgaards forskning just nu är att ta fram bättre och enklare metoder för att analysera hur störningar påverkar trådlös kommunikation. 

Ett annat fokus är att ta reda på hur den allmänna störningsmiljön ser ut i samhället.

Forskarna gör mätningar för att se hur stora störningarna är och varifrån de kommer. Bland annat tittar de på störningar från solcellsanläggningar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141