23948sdkhjf

Gemensam kunskap ökar Sveriges mot­stånds­kraft mot cyberhot

FRA har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder.

Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Två nya rapporter har tagits fram.

Den ena rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden är en sammanställd beskrivning över cybersäkerhetsrelaterade hot.

Här nämns bland annat att statliga aktörer har mycket hög uthållighet och förmåga att genomföra cyberoperationer, vilket gör dem till det dimensionerande hotet inom cybersäkerhet för verksamheter med höga skyddsvärden.

Andra konstateranden är att säkerhetsbrister uppstår om inte verksamheterna arbetar systematiskt med cybersäkerhet och att brist på relevant kompetens inom cybersäkerhet är ett samhällsproblem.

Den andra rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare IT-miljö.

Exempel på det är att installera säkerhetsuppdateringar så fort det går och att förvalta behörigheter och använda starka autentiseringsfunktioner.

Andra exempel är att begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter, att göra säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka och att uppgradera mjuk- och hårdvara.

Det fördjupade myndighetssamarbetet syftar till att förbereda bildandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter, enligt ett förslag som lämnades till regeringen i december 2019.

I samarbetet ingår Försvarets materielverk FMV, Försvarets radioanstalt FRA, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen PTS och Säkerhetspolisen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.084