23948sdkhjf

Ska rädda 40-50 liv om året

Trafikverket har tillsammans med 13 andra aktörer angett 111 olika åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Åtgärderna ska genomföras med start förra året fram till 2022. 

De gemensamma ambitionerna är samlade i en aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022. Aktionsplanens prioriterade insatsområden är rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. 

– Aktionsplanen för säker vägtrafik 2019–2022 är ett sätt att samla och synliggöra de insatser som olika aktörer inom trafiksäkerhetssverige gör i det korta perspektivet. Dessa insatser har stor betydelse - om alla åtgärderna i planen genomförs, kan vi rädda 40–50 liv per år, räknat från 2022, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket. 

Varje år ska Trafikverket göra en uppföljning av utfallet. När nu den första uppföljningen är klar visar det sig att drygt 80 procent av de planerade insatserna löper på enligt plan. Det är 82 insatser av de 102 som skulle påbörjats år 2019.

Under 2019 har samtliga aktörer påbörjat en eller flera av sina åtgärder. Några av dem är att Stockholms stad genomförde en hastighetsöversyn och inför 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen på stadens huvudvägnät fram till år 2026.

Trafikverket fortsatte arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägens utformning, inom det statliga vägnätet. Under 2019 innebar det sänkt hastighetsgräns på 111 mil väg och höjd hastighetsgräns på 9 mil väg.

Transportstyrelsen har infört hårdare praxis vid varningsbeslut för körkort och påbörjade en uppföljning av effekterna av att utfärda varning vid mindre allvarliga trafikbrott.

MHF genomförde olika kommunikationsinsatser för nykter trafik.

Polismyndigheten ökade sina alkohol- och narkotikakontroller av förare.

Trafikverket har infört en kontrollplats för nykterhetskontroll i Göteborgs Energihamn.  

Göteborgs stad fortsatte arbetet med att få ner den verkliga hastigheten till 30 kilometer i timmen vid gång- och cykelpassager.

NTF fortsatte med observationsstudier av hur kommuners och Trafikverkets underhåll av cykelvägar stämmer överens med de krav som ställs på vinterväghållning och barmarksunderhåll av cykelvägar.

Stockholms stad införde sopsaltning som en del i den ordinarie vinterväghållningen på delar av pendlingsnätet. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.22