23948sdkhjf

Sverige är utsatt för angrepp – varje dag

Försvarets radioanstalt, FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. Ungefär 800 personer arbetar på myndigheten som precis släppt sin årsrapport för 2019.

Redan i sin årsrapport tre år tidigare berättade FRA att Sverige är utsatt för angrepp – varje dag.

"Genom signalspaning ser vi att IT-angrepp mot svenska myndigheter och företag pågår här och nu. Därför måste verksamheter som hanterar information som är intressant för främmande länders underrättelsetjänster utgå från att man blir utsatt. Även leverantörer till sådan verksamhet kan vara intressanta för en angripare, som en lättare väg till målet.

Vi har även kunnat konstatera att statliga aktörer angriper kritisk infrastruktur i Sverige. Syftet kan exempelvis vara att allvarligt störa viktiga samhällsfunktioner vid en eventuell kris- eller krigssituation." skriver myndigheten på sin hemsida.

Rapporten för 2019 berättar både om ett antal hot mot Sverige och samarbeten för ökad säkerhet.

Cyberattacker utförda av kvalificerade statliga och statsunderstödda angripare fortsätter att öka i omfattning och sofistikeringsgrad. Outsourcingföretag fortsätter att vara en inkörsport för angripare.

FRA har fortsatt att följa den underrättelseverksamhet som flera länder bedriver mot Sverige och har under året kunnat rapportera om konkreta aktuella hot mot Sverige och svenska intressen.

Genom fördjupat samarbete med både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har förutsättningar skapats för att ytterligare förbättra relevansen i rapporteringen och ge det underrättelse och operativa stöd som uppdragsgivarna efterfrågar.

Under året har FRA tillsammans med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB även förberett det nationella cybersäkerhetscentrum som kommer att starta i år, 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078