23948sdkhjf

Driftsäkrar datacentret

Stadsnätsoperatören Wexnet ska modernisera sitt äldsta datacenter i syfte att öka energieffektiviteten och öka driftsäkerheten.

I december meddelade Växjö Energi att det lokala energibolaget, och dess dotterbolag Wexnet, har uppnått målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan och förbättra driftsäkerheten.

Läs också: Ditt företag kan bidra till att lösa kapacitetsbristen i elnäten

För att genomföra detta har Wexnet efter en upphandling tecknat ett avtal med företaget Coromatic som levererar, underhåller och driftar kritisk infrastruktur som datacenter och reservkraftsanläggningar.

Datacentret som ska moderniseras är huvudnod för driften av stadsnätet och därmed helt avgörande för att säkra accessen till fibernätet som används av 35 000 privathushåll, näringsliv och verksamheter för att trygga invånarnas välfärd.

– Som en del i att vi levererar en framtidssäker teknik i form av fiber har vi även en uttalad målsättning att göra det med minsta möjliga påverkan på vårt klimat. Projektet som vi nu genomför med Coromatic kring energieffektivisering är ytterligare en viktig del i denna målsättning där vi i december uppnådde en milstolpe när vi som första energi- och kommunikationsbolag i Sverige blev 100 procent fossilfria, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Driftsäkerheten kommer att förbättras så datacentret lever upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav inom området då Coromatic kommer att installera nya UPSer för avbrottsfri kraft och förlänga drifttiden för reservkraft.

Läs också: SKF och stålvalsverket tillsammans mot driftstopp

– Det är naturligtvis mycket inspirerande att få arbeta tillsammans med en aktör som så tydligt arbetar för att minska sina klimatavtryck. Wexnet är en stadsnätsaktör som det finns mycket att lära från, säger Åsa Wikensten, affärsområdesansvarigt för datacenter på Coromatic.

De energieffektiviseringsåtgärder som Coromatic ska genomföra inkluderar bland annat att installera solceller på taket som vid full drift har kapacitet att stå för hälften av den eleffekt som behövs i datacentret. Vidare kommer den existerande kyllösningen att bytas ut till Växjö Energis lösning för fjärrkyla där även värme från datacentret kommer att återanvändas i nätet. Denna lösning är extra klimatsmart, då Växjö Energi sedan december producerar all fjärrvärme och fjärrkyla helt och hållet med förnybart bränsle i form av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo.

– Solcellerna i kombination med fjärrkylan kommer att halvera vår energianvändning för datacentret vilket naturligtvis är positivt för klimatet. Dessutom har vi finansierat delar av projektet med EU-medel öronmärkta för klimatomställningar, säger Fredrik Johansson, sektionschef på Wexnet.

Arbetet med moderniseringen av datacentret pågår och ska vara klart under 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11