23948sdkhjf

Ytskyddsmedlet som reducerar kväveoxid

Nanoteknologi har i allra högsta grad börjat användas inom ytskyddsbranschen. Pica kemi AB säljer en ytskyddsprodukt som med hjälp av solljus bryter ner kväveoxid i luften till nitrater.

Kväveoxider, eller NOx som de brukar förkortas, är ett stort miljöproblem vid sidan av koldioxiden.

De höga kväveoxidhalterna i utomhusluften är ett av de stora bekymren i våra växande städer. Flera svenska städer har under det senaste decenniet fått regeringskrav på sig att få ner halterna snabbt annars hotar stopp för nybyggnation och nya vägar. Det skulle lägga en död hand över städernas tillväxt.

Förhållandena är desamma i andra länder. I Oslo exempelvis beslöt kommunfullmäktige 2015 att det ska införas ett förbud mot dieselbilar och begränsning av lastbilstrafiken på kommunala vägar när luften är för dålig. Den 17 januari i år var en sådan förbudsdag.

Pica kemi AB, ett litet företag i Malmö som har jobbat med ytskydd sedan 1999, anser sig ha lösningen på NOx-problemet - eller i alla fall en del av lösningen.

De har fått generalagenturen för en dansk patenterad produkt som heter Photocat, som används som ytskydd på mineraliska material som exempelvis betong, takpannor och marksten.

 

Aktiveras av solen

Photocat innehåller en ljuskänslig katalysator, titandioxid, som har den kemiska beteckningen TiO2. Den aktiveras när solljus träffar en yta som har behandlats med produkten. En oxidationsprocess sätts då igång, som fångar in NOx från luften och bryter ner kväveoxiden till nitrater.

Lite förenklat så kickar ljusstrålarna ut en elektron från titandioxidens atom. Som alla elektroner, som ju är negativt laddade, börjar den genast söka en positivt laddad partner att fästa sig vid. Den partnern hittar den i förbipasserande NOx-atomer. Tillsammans med syret i luften bildas NO2, alltså kvävedioxid, och sedan NO3, som är en nitrat.

Titandioxiden i Photocat snappar i sin tur upp syre från luften och återgår till sitt ursprungstillstånd. Den förbrukas därmed inte, utan kan fortsätta att reagera med solljuset som en sorts evighetsmaskin. Men självklart får man se till att hålla ytorna så pass rena att fotokatalysen inte blockeras av tjocka smutslager.

- Det har gjorts försök, med bra resultat, i Malmö och i några tunnlar i Europa. Fördelen med Photocat, jämfört med andra ytskyddsprodukter på marknaden, är att det bara är att spreja på, och låta det torka i fyra timmar, så har man ett ytskydd som varar för alltid, hävdar Göran Winter på Pica.

 

Har flera funktioner

Photocat kommer inte att trolla bort kväveoxiden över en natt, för det vore ren magi, men Göran Winter menar att produkten, om den används i större skala, i alla fall kan få ner NOx-topparna i städerna dåliga dagar.

- Under sommarhalvåret kan det bli riktigt, riktigt bra. Man kan också leta upp de ställen där man har störst problem med NOx och använda Photocat där.

Han berättar att man nu har fått kontakt med en kommun i Mälardalen som vill börja använda Photocat i stor skala och Arlanda vill testa produkten på 700-800 kvadratmeter av Arlanda Expressbanan som sträcker sig ovan jord..

- Produkten är multifunktionell, för den har inte bara den katalytiska effekten utan den skyddar också mot fukt och vatten. Den innehåller ingenting som är giftigt eller farligt på annat sätt. Det har använts i tre, fyra år i Danmark och har testats så mycket att vi känner oss trygga med produkten.

 

Nitraterna spolas bort

Vad händer med nitraterna som bildas?

- De faller ner till marken. Nitraterna togs genast upp som ett problem när produkten lanserades i Danmark, men det är ett mindre problem, för vi har bra reningsverk som tar hand om det, svarar Göran Winter.

Nitraterna går alltså ner i dagvattenledningarna?

- Ja, det gör de. Utan Photocat så stiger NOx-gaserna uppåt i atmosfären och träffar på ozonlagret. Där bildas också nitrater som sedan seglar ned med regnen. Så det vi gör är att få omvandlingen att ske på marknivå.

Så det bildas alltså inte mer nitrater med Photocat?

- Nej, men det blir något mer nitrater inne i städerna. Nitrater som annars hade spritts ut över ett större område.

Han fortsätter:

- Man ska minnas en sak här, nämligen att Photocat även har andra effekter. Det förhindrar biologisk påväxt och bryter ner marknära ozon och VOC.

VOC, Volatile Organic Compounds, är lättflyktiga kolväten, som bildas bland annat vid oljeförbränning. VOC bildar marknära ozon.

 

Testar UV-belysning

En annan fördel med produkten, som Pica kemi ser det, är att medlet kan sprejas i efterhand på olika ytor. Det behövs inga ombyggnader och medlet torkar så snabbt att det inte behövs långdragna trafikavstängningar, som orsakar problem och ilska hos trafikanterna.

- Nackdelen är att Photocat funkar bäst soliga dagar. Så just nu testar vi UV-lampor i Södra Länken i Stockholm. Det ger samma effekt. Produkten funkar så att ju mer konstant solljus den utsätts för ju högre effekt får den. Den laddas upp som ett batteri, kan man säga.

Trafikverket är intresserat av Photocat, uppger Lars Strömqvist på Pica. Den 8 kilometer långa Södra Länken har 150 passager och många av- och tillfarter, vilket gör att den totala tunnellängden är cirka 1,6 mil. Luften och den biologiska påväxten därinne är problem som Trafikverket söker en lösning på. Därav deras nyfikenhet på Photocat.

Koldioxiden kan Photocat däremot inte göra något åt.

Christer Åkerlundh

Fakta Pica kemi

Pica kemi började med att ta fram klotterskydd och klotterborttagningsmedel. Under senare år man börjat titta mycket på impregnering av ytor, som hindrar fukt och frostsprängningar och får smuts att sköljas bort av regn, vilket spar energi och gör underhållet både enklare och billigare. Man har nu bildat bolaget Photokatalys Sverige AB för att sälja Photocat.

Artikeln är en del av vårt tema om Ytskydd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Boliden Bergöes nya verktyg ska ge en trygg och säker arbetsplats
Höjd vindkraft i Hästliden: Piteå kommun stödjer förnybara energilösningar
Elen dröjer från Öresundsverket
Ny vindkraftspark invigd
Smartare elnät kan ge dyrare el
Broreparatören fortsatt försvunnen – Svevia krävs på utredning
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093