23948sdkhjf

De erbjuder industrin slitskydd

Många transporter av slitande material inom den tunga industrin förorsakar stora underhållskostnader och riskerar att orsaka driftstopp. Det finns olika sorters lösningar på det.

Hardface AB heter ett företag i Karlskoga. Hardface är numera medlem i SSABs nätverk Hardox Wear Parts, som levererar lösningar för att bekämpa slitage i alla dess former.

Tack vare medlemskapet kan nu Hardface erbjuda sina kunder ett heltäckande program av slitagelösningar. Hardox är troligen det mest använda slitmaterialet inom svensk processindustri och är ett välkommet tillskott i Hardfaces sortiment.

Hur tar industrin till sig av nya lösningar på mekaniskt slitage, för att sänka underhållskostnader och förbättra driftsäkerheten? Frågan går till Hardface AB:s vd Leif Gustafsson.

- Många av våra kunder inom gruvor, cellulosa, sten- och betong, cement och energiindustri, ökar stadigt sitt medvetande om vad hållbara lösningar betyder. Man söker lösningar som verkligen klarar en hel driftperiod fram till nästa planerade stopp, eller naturligtvis ännu hellre under flera driftperioder, svarar han.

Han fortsätter:

- Vi erbjuder en kalkylmodell där livslängd för en viss del av en anläggning, till exempel en skruvtransportör, cellmatare, slitbana eller rörledning, bedöms mot kostnad för material och arbetsinsats för utbyte. Med ett brett sortiment av lösningar kan vi bedöma vilken materiallösning skulle kunna fylla målet att hålla mer än en driftperiod till en rimlig kostnad.

 

Två kalkylexempel

Leif Gustafsson ger två exempel på typiska kalkyler. Det första exemplet gäller vad det skulle kosta att byta ett doseringsstup i härdat stål till Hardface CCO-plåt.

Det ursprungliga stålet:

 • Inköpspris: 4 000 kronor
 • Livslängd: 6 månader
 • Kostnad byte: 4 680 kronor
 • Månadskostnad: 1 447 kronor

Hardface lösning:

 • Inköpspris: 8 475 kronor
 • Livslängd. 22 månader
 • Månadskostnad: 385 kronor

Kostnadsreduktionen, exklusive kostnad för produktionsstörningar, blir då 73 procent.

Leif Gustafssons andra kalkylexempel gäller byte av slitageyta på en Vibratormatare, från härdat stål till monterad keram (Aluminiumoxid).

Det ursprungliga stålet:

 • Inköpspris: 4 000 kronor
 • Livslängd: 6 månader
 • Kostnad byte: 3 120 kronor
 • Månadskostnad: 1 187 kronor

Hardface lösning:

 • Inköpspris: 26 775 kronor
 • Livslängd. 72 månader
 • Månadskostnad: 372 kronor

Kostnadsreduktion, exklusive kostnad produktionsstörningar, blir 69 procent.

 

Bygger på erfarenhet

Med vilken träffsäkerhet gör ni den här kalkylen?

- Värdet av kalkylen är erfarenheten från många, många praktiska fall från olika typiska slitage som vi möter i industrin. Det går inte att garantera exakt 2,5 års drift eller 5 års drift om man väljer en viss lösning. Lika litet kan kunden i allmänhet ge oss exakta data på tonnage, slitageegenskaper hos materialet, eller hastigheten i en given punkt. Så vi kan inte ge en exakt garanti på livslängden.

- Men vi har goda möjligheter att bedöma en ungefärlig minsta driftstid. Om vi har ett fall som i kalkylen ovan så har kunden en lösning som kostar 4 000 kronor i inköp och ännu litet mer i montage. Den håller i 6 månader. Vi bedömde att vi hade en lösning som borde hålla tre eller fyra gånger så länge. Vi kan alltså ställa en månadskostnad om cirka 400 kronor mot den traditionella på nära fyra gånger så mycket.

Kan kalkylen hantera kostnader för avbrott, materialförluster och driftstörningar?

- Nej, vanligen har inte kunden så noggrann tillgång till dessa kostnader. Men alla vet att om en störning leder till avbrott, så överskuggar sådana siffror kostnaderna i vår kalkyl många gånger om. I perspektivet av en riktig driftstörning så blir varje förbättring helt enkelt självklar att genomföra, menar Leif Gustafsson.

Så hur växer er marknad och hur hinner ni med alla som borde vara intresserade?

- Många kunder arbetar med slimmade resurser och mekaniskt slitage är inte underhållsavdelningens enda problemområde. Min bedömning är att många har svårt att få tid att tänka igenom sina slitageställen och ta en konstruktiv diskussion om vilka möjligheter till förbättring som finns. Det löpande tar ofta all tid.

- Det tar ju också lång tid för oss att visa i drift hur länge våra lösningar håller. Kunden får ju vanligen en förbättring motsvarande flera års drift. Men vår kundlista växer kontinuerligt, vilket vi är mycket glada åt.

En bra start kan vara att ta en rörböj eller annan enklare komponent som ständigt krånglar, tipsar Leif Gustafsson.

- När vi har fått visa upp en förbättring utan stor insats så brukar det intressanta förbättringsarbetet börja.

Artikeln är en del av vårt tema om Ytskydd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094