23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Automatisering av plock och pack

Automatisering har kommit att bli en oerhört viktig del av såväl materialhantering som emballering. Såväl när det gäller säkerhet som effektivitet. Vi har tittat närmare på den pågående robotiseringen.

Ett använda en palleteringsrobot kan mycket väl inom kort vara ett måste om man ska fortsätta upprätthålla ändamålsenlig palletering och hantering av material. Då dessa företeelser sträcker sig över så pass många branscher är det på många sätt en ganska omvälvande omställning som många behöver förhålla sig till.

Materialhantering och palletring

Materialhantering är en viktig del av ett stort antal verksamheter. Samtidigt är det en krävande och i många fall förvånansvärt mångfacetterad process. Särskilt då det kan handla om allt ifrån kortare transport av särdeles skrymmande material till att på plats hantera emballage.

Vad som kännetecknar processen är att det ofta ställs höga krav på ett dynamiskt förhållningssätt. Oavsett om det handlar om att förbereda varor för lagring eller transport genom att innesluta dem i förpackningar eller behållare. Detta gäller även palletering då förpackningar på ett säkert och tillförlitligt sätt behöver staplas på paletter. Här blir automatisering i många fall ett vägledande begrepp.

Smartare robotisering

I takt med att utvecklingen fortskrider så blir de automatiserade systemen alltmer smarta. Nuvarande robotlösningar är oerhört mycket mer adaptiva och kombinerar självlärande system med optiska sensorer och flexibla gripar. I praktiken betyder det att robotarna kan användas i allt fler miljöer och kräver mindre mängd specifik programmering.

Samtida robotar kan därför användas i flera led i verksamheten och kan både underlätta och avlasta utifrån situationens krav och rådande omständigheter.

Utmaningar och möjligheter

Samtidigt som automatisering innebär ett stort antal möjligheter avseende förutsättningarna att frigöra manuell arbetskraft och säkerställa rätt prioriteringar, så uppstår även vissa särskilda utmaningar. För många verksamheter och branscher har det visat sig vara svårt att till fullo dra nytta av robotarnas egenskaper och förmågor.

I takt med att större fokus läggs på ändamålsenlig tillämpning, anpassning och programmering så upptäcker allt fler branscher den stora nyttan med att ta kontroll över sin egen automatisering. Detta ställer i sin tur krav på särskild kompetens och gör att mycket av det manuella arbetet övergår till att säkerställa att automatiseringen fortlöper på ett så optimalt sätt som möjligt.

På det stora hela står vi definitivt inför spännande tider med oanade möjligheter. Att automatisera hela eller delar av sin plockning och paketering är en nödvändighet om man vill fortsätta konkurrera på den även ständigt mer globaliserade marknaden.

Sänd till en kollega

0.031