23948sdkhjf

Svevia ska rusta upp den 50-år gamla bron

Svevia meddelar att de kommer att genomföra omfattande broreparationer på Smögenbron under de närmaste tre åren.

– Bron är sliten och det är flera delar på konstruktionen som behöver renoveras, säger projektchef Tommy Källman, Svevia.

Åtgärderna syftar till att bevara den över 50 år gamla bron så att pendlare och turister fortsatt kan trafikera den. Det första året av arbetet kommer att inrikta sig på att stärka och renovera bropelare samt konstruktionen under brons vägbana. 

– Betongen på samtliga pelare behöver renoveras. På en av pelarna ska vi åtgärda skador som finns under vattnet. För att vi ska komma åt de angripna delarna finns Svevias grundläggningsspecialister på plats för att skapa en spontlåda runt den skadade pelaren. Med spontlådan på plats kan vattnet pumpas ur så att renovering och ny pågjutning av betong kan utföras, förklarar Tommy Källman.

Tommy Källman berättar att det under Smögenbrons vägbana finns en så kallad lådbalk.

– Det är en konstruktion som gör att det går att gå inne i själva brokonstruktionen, till exempel för att kunna utföra broinspektioner. Betongen både i och under lådbalken är hårt angripen och behöver renoveras. För det arbetet bygger vi både en hängställning och en volymställning som vi kan arbeta från. Den skadade betongen bilas bort och hela ställningen kläs in med en tät duk för att inte rester från arbetet hamnar underbron eller i vattnet.

År två kommer Svevia att byta kantbalk och installera ett nytt broräcke på bron på ena sidan, följt av samma åtgärder på den andra sidan under det tredje året. Projektet inkluderar ny belysning, ny asfalt, suicideskydd och förbättringar av brons gång- och cykelbana.

– Varje år måste vi anpassa oss inför semesterveckorna. Anledningen är att då är trafikbelastningen på bron nästan fyra gånger så hög jämfört med en vanlig tisdag i oktober. Planen är att den turisttäta sommartrafiken ska kunna använda bron som vanligt. Däremot kommer trafiken att påverkas under vår och vintersäsongen genom att bara halva bron är öppen och hastigheterna kommer att sänkas, avslutar Tommy Källman.

Reparationen av Smögenbron beräknas vara färdig i slutet av 2025 och genomförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värderat till cirka 98 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078