23948sdkhjf

God planering av underhåll ökade kapaciteten i Svenska Kraftnäts ledningar

Överföringskapaciteten av el mellan Sveriges elområden i sydlig riktning ökade med drygt en tiondel 2022 jämfört med 2021. Det beror bland annat på investeringar i nya apparater och ledningar men även god planering av underhållsarbeten, skriver Svenska Kraftnät.

Ett sätt att mäta överföringsförmågan eller kapaciteten är att titta på tilldelad kapacitet (hur mycket el som Svenska kraftnät upplåter till marknaden) mellan elområdena. Sverige har fyra elområden. Mellan elområde 2 och 3 respektive elområde 3 och 4 är kapaciteten störst.

Under 2022 var den tilldelade genomsnittliga kapaciteten 6505 MW från elområde 2 till 3, vilket var en ökning med 632 jämfört med 2021. Motsvarande siffra för kapaciteten från elområde 3 till 4 var 4560 MW 2022, vilket var en ökning med 492 MW jämfört med 2021.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förstärka överföringsförmågan i det svenska transmissionsnätet/stamnätet, så att vi får en effektivare resursanvändning av elen, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Det är en mängd olika faktorer som förklarar den ökade överföringsförmågan utöver de olika förutsättningar som gives av driftläget. Erik Ek lyfter fram de viktigaste:

  • Investeringar i nya apparater och ledningar.
  • God samplanering av dels kärnkraftens revisioner, dels underhållsarbeten i nätet.
  • Ökad kunskap om de olika flödena i nätet vilket möjliggjort ökad överföringskapacitet.
  • Ökade mothandelsmöjligheter vilket gör att man med bibehållen driftsäkerhet kan öka överföringskapaciteten.

Både samhällsekonomiskt och av klimatskäl är ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige viktigt, berättar Erik Ek.

– Ökad överföring av el från överskottsområde till underskottsområde innebär mindre risk för energibrist och effektbrist i södra Sverige. Det gör också att vi kan nyttja produktionsresurser med lägsta möjliga produktionskostnad. Därtill jämnar det också ut elpriserna, det vill säga bidrar till att sänka priserna något i södra Sverige, men öka något i norra Sverige.

Erik Ek menar att klimatvinsten av ökad överföringskapacitet handlar om att elproduktionen i norra Sverige har lägre klimatpåverkan än produktionen i Södra Sverige och på kontinenten. Ökad överföring innebär därmed att mer av den svenska vatten- och vindkraften kan ersätta dyrare produktion med högre klimatpåverkan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Ytskyddsdagarna: För och nackdelar med hårdbetong
Nu öppnar ansökan till Kvalificerad Säkerhetsingenjör
Ytskyddsdagarna: Sniffar till sig korrosion
Världens enklaste IoT-lösning
RISE vill stärka Sveriges betongindustri
De ska sköta Stockholm Nords järnvägsanläggning
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Verkstäderna
Process Nordic

Sänd till en kollega

0.11