23948sdkhjf

Utvärderar nytt minivattenverk

Cementa vill uppföra och bekosta nytt vattenreningsverk för att förstärka dricksvattenförsörjningen i Slite på Gotland där AFRY kommer bidra med sin kompetens.

Nu har Cementa fått ett fyraårigt täkttillstånd i Slite och arbetet fortsätter med att planera det nya vattenverket som ska förstärka vattenförsörjningen på norra Gotland. AFRY har fått i uppdrag att bidra med kunskap i förstudien och pilotprojektet som Cementa startade 2021. Under hösten har de varit delaktiga att driftsätta ett vattenverk i miniatyr och nu kan resultaten från pilotprojektet presenteras.

– Idag är den ökande bristen på dricksvatten ett allt större problem i många delar av världen och så även i Sverige, där Gotland har varit särskilt utsatt. Vi är väldigt stolta över detta uppdrag som är en viktig del i vårt arbete mot ett hållbart samhälle. AFRY bidrar med sin expertis inom dricksvattenproduktion och erfarenhet inom design- och projektgenomförande av nya industrianläggningar, säger Ann Winzell, ansvarig processdesign nya anläggningar, AFRY.

Vattenverkspiloten som har varit i drift sedan september 2022 på Filje hajdar är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk. Minivattenverket drivs på el och har gått cirka 1 000 timmar och nu har man omfattande resultat från provtagningen. Resultaten visar bra värden avseende kvaliteten och i ett framtida dricksvatten för abonnenterna, samt en mycket stabil och energieffektiv drift av anläggningen.

– Genom att ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten, vill vi bidra till att kraftigt förstärka den allmänna vattenförsörjningen här på norra Gotland. Resultaten från pilotprojektet är oerhört lovande och vi ser att ett nytt vattenverk verkligen skulle göra skillnad för vattentillgången under hela året, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa i Slite.

Förstudien beräknas vara klar till sommaren och målet är att kunna driftsätta ett fullskaligt vattenverk med den tekniken 2027.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.068