23948sdkhjf

Nya regler för brandfarliga heta arbeten

Från och med årsskiftet träder Brandskyddsföreningens ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i kraft och kan då tillämpas av marknadens aktörer.

Det nya ramverket med säkerhetsreglerna har arbetats fram av Brandskyddsföreningen i samarbete med branschens aktörer. Ramverket publicerades i somras och träder i kraft nu från och med årsskiftet 2023.

– Fokus har varit en fortsatt hög brandsäkerhet, och detta når vi bäst genom ett gemensamt ramverk med normer och regler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats som kan antas och accepteras av samtliga parter, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Heta arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel svetsutrustning eller gasolbrännare. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbeten många allvarliga bränder och höga skadekostnader. För att hindra utvecklingen av fler bränder tog Brandskyddsföreningen, tillsammans med försäkringsbolagen, fram ett skadepreventionskoncept innehållande en behörighetsutbildning och säkerhetsregler kopplade till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

De senaste åren har dock flera aktörer erbjudit olika behörighetsutbildningar och säkerhetsregler för denna typ av arbeten, vilket har skapat en otydlighet i kvalitet och kravställning.

– Normarbetet har kommit till för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån, på så vis säkerställer vi en gemensam hög kvalité i behörighetsutbildningen som i sin tur ger behörighet för att arbeta med brandfarliga heta arbeten, säger Tobias Thrysén, Expert brandsäkerhet på Brandskyddsföreningen.

Det nya ramverket består av fyra olika normer och regler där det centrala regelverket utgörs av ”SBF 506 Säkerhetsregler” som ställer krav på vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan heta arbeten får påbörjas. Andra viktiga förändringar i säkerhetsreglerna är bland annat ökat fokus på riskbedömning, regler anpassade efter ny teknik, införande av nya hållbarhetskrav, tillagda kommentarer som inte utgör krav samt krav på tredjepartscertifiering av konceptägare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078