23948sdkhjf

Starkströmsföreskrifterna har moderniserats

Tre nya starkströmsföreskrifter från Elsäkerhetsverket har trätt i kraft. Syftet är att förenkla och förbättra regelverket så att den som har en elanläggning och de som utför arbeten på elanläggningar får ändamålsenliga och begripliga regler.

I de nya föreskrifterna har vi moderniserat språkbruket och uppdaterat hänvisningar till annan lagstiftning. Reglerna har också framtidssäkrats så långt som möjligt med tanke på den teknikutveckling som sker i samhället, men även för att möta den ökande elektrifieringen, säger Peter Tunell, som är projektledare och inspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande. 

De nya föreskrifterna handlar om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, hur de skyltas och hur elektriska utrustningen ska kontrolleras. 

Detta kommer påverka de som är innehavare av en elanläggning. Det finns sedan tidigare regler om att den som innehar en elanläggning ska kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustningen är säker. De största förändringarna kommer blir att nu ska det finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll och att rutinerna ska tas fram utifrån en riskbedömning.

 De nya reglerna syftar till att våra elanläggningar och elektriska utrustningar är säkra över tid. Vi bedömer att innehavarens arbete med att kontrollera kommer att underlättas genom att man på förväg bestämt vilka rutiner som krävs. Genom en riskbedömning ska innehavaren anpassa rutinerna efter just de förutsättningar som råder vid den aktuella elanläggningen, säger Peter Tunell.

För den som utför elarbetet kommer den största förändringen att ske. Den blir därmed ansvarig för hur starkströmsanläggningar är utförda så att personer och egendom inte utsätt för felaktiga och farliga elinstallationer. Därför omfattas även cirka 14 000 elinstallationsföretag i landet av förändringarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141