23948sdkhjf

Från schemalagt till prediktivt underhåll

SIPP Hub ska hjälpa Ellevio att gå från schemalagt till prediktivt underhåll av transformatorstationer.

En påbörjad pilotinstallation av kontrollutrustningen SIPP Hub skapar förutsättningar för Ellevio att arbeta med uppkopplade transformatorstationer och ett mer prediktivt underhåll. Genom att ansluta sensorer till SIPP Hub och samla in realtidsdata som med AI-analys kan upptäcka avvikelser minskar behovet av fältbesök samtidigt som kontrollen och möjligheterna att styra underhållet ökar.

Projektet har avgränsats till mätning och övervakning av SF6-gas vid en av Ellevios transformationstationer i Värmland. Genom att koppla fler sensorer till SIPP Hub går det dock att använda lösningen på i stort sett alla områden där data kan ge nätägare en omedelbar bild av underhållsbehovet och andra faktorer som kan påverka driftsäkerheten.  

Tidigare har det behövts fysiska besök för att samla in den här informationen. Det är krävande och innebär att det kan ta månader mellan datainsamling, analys och åtgärd. Med hjälp av SIPP Hub kan vi nu få in aktuella mätvärden löpande vilket ger bättre förutsättningar att detektera mikroläckage av SF6-gas vilken vi vet har en negativ miljöpåverkan, kommenterar Mattias Airiman, Analyses and Strategy Manager, Network Operation, Ellevio.   

Sensorer, datakraft och analysverktyg har blivit allt billigare och tillgängligare vilket underlättar att i förväg få en bild av underhållsbehovet av viktiga komponenter på stationen. När SIPP Hub är installerade finns också den infrastruktur som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt ansluta fler sensorer.

– Det är förstås en stor fördel när webbgränssnittet och kommunikationsplattformen i form av SIPP Hub finns på plats. Det gör att en utbyggnad inte behöver bli ett nytt krävande projekt. I stället blir det väldigt enkelt och kostnadseffektivt att lägga till fler sensorer för fler användningsområden där vi får snabb och säker tillgång till olika mätvärden i fält, fortsätter Mattias Airiman. 

Genom att koppla upp sensorer med SIPP Hub har Ellevio skapat förutsättningar att integrera den insamlade informationen direkt med de egna systemen. Exempelvis kan ett larm automatiskt skapa en arbetsorder för åtgärder. Att i tid finna ett problem resulterar i en ökad livslängd på befintliga anläggningar och utrustning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093