23948sdkhjf

Full fart på Underhållsdagarna

Underhållsdagarna som arrangeras av U&D samt Svenskt Underhåll är igång med både utställare, föredrag och nätverkande. Vi pratar med några av utställarna på plats.

Hos UESystems finns Jens Sjöblom. Han visar upp ett urval av företagets ultraljudsinstrument som används för dels energibesparing, dels för förebyggandeunderhåll. Bland annat har han med sig deras nya  nya ultraljudskamera, UltraView, som används inom läckagedetektering och för att hitta partiella urladdningar i elektriska system.

– Med de skenande elpriserna så lyfts nu frågan om läckagedetektering ganska mycket just nu eftersom det kan ha en stor påverkan när man försöker göra energibesparingar men det som oftast glöms bort tycker jag är konditionsbaserad smörjning av roterande tillgångar som lager, växellådor osv. Det är någonting som ganska enkelt kan både öka tillgänglighet och driftssäkerhet men som ofta glöms bort, säger Jens Sjöblom.

Fredrik Forsberg och Åke Nyqvist representerar Chesterton som fokuserar på energibesparing på roterande utrustning, främst pumpar.

– Vi tänkte visa på några exempel från vad våra kunder har uppnått genom åren på redan befintlig utrustning som har uppgraderats i stället för att ersättas med nyproduktion, som också i sig är en stor vinst för miljön och för ekonomin, säger Fredrik Forsberg.

I många fall har uppgraderingarna betalats av på något år av de besparingar som gjorts varför rena investeringar har kunnat undvikas.

Robert Andersson från Additiva är på plats. Additiva är en leverantör av 3D-skrivare avsedda för material som nylon, polykarbonat eller Ultem PEEK-Carbon Fiber.
Dessa kan användas för framtagning av fixturer, reservdelar, prototyper och slutprodukter.

– Vi finns i Stockholm och erbjuder allt inom 3dprint som 3dskrivare, utskriftstjänster och utbildning/ service, säger Robert Andersson.

De är även återförsäljare av 3D-skrivare från Intamsys avsedda för högprestanda-material och Flashforge för mer "normala" material.Hos Nexer Asset Management deltar bland annat Johan Asplund. Han hoppas få träffa bolagets  kundsegment på en och samma plats och lyssna in vilka aktuella trender, utmaningar och möjligheter som är aktuellt hos dem i detta nu och framledes. 

– Vår spaning är att många kunder har en informationsskuld som de står inför att hantera både avseende kvalitet, tillgänglighet och tekniska plattformar som kan möjliggöra för en framtida effektiv förvaltning och bättre utnyttjande av informationen ifråga, säger Johan Asplund.

Han är nyfiken på hur företag arbetar med sitt underhåll med hjälp av datadrivna arbetssätt och stöd från till exempel tillståndsbaserad monitorering och artificiell intelligens för att bättre förstå sin anläggnings kondition och skapa förutseende.

– Då informationshantering är en förutsättning för all form av digital utveckling och effektivisering kommer vi också förhöra oss kring vilka strategier och initiativ kring sin tekniska anläggningsinformation som deltagarna har. 

Mats Ahrling och Pelle Sjöö är på plats för Jernbros räkning. De vill berätta om företagets  erbjudande inom industriellt underhåll som är tillgängligt från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. De vill också lyfta frågan om hur industrin mår idag, med tanke på stigande priser på material och el etc. Fokus kommer också att vara på komponentservice.

Jernbro vill bidra aktivt till att deras kunder uppfyller sina hållbarhetsmål genom att exempelvis utveckla och effektivisera sina anläggningar och maskinunderhåll. De slår också ett slag för att arbeta med att öka livslängden på flertalet komponenter som medför att maskiner kan användas längre istället för att köpa nya. Något som många kunder efterfrågar är möjliga åtgärder för att öka energieffektivisering och energiåtervinning.

Silje Langhelle och Jan Oscander är på plats på Underhållsdagarna. De representerar Easy-Laser och visar sit laserbaserade mätsystem som används för maskinuppställning och axeluppriktning.

Vi försöker ge våra kunder ett mervärde till våra produkter, och utbildar i ”korrekt maskinuppställning”. Genom att ge maskinerna rätt förutsättningar för optimal drift, ökar man den förväntade livslängden på maskinen, man minskar reservdelsåtgånger och optimerar energiförbrukningen.säger Silje Langhelle.

Ytskyddsakademin är på plats och det är Tommy Thörn som står i montern. Ytskyddsakademin genomför distansutbildningar gällande renovering och ytskydd av betong och metall.

– Över 1.000 personer har deltagit i dessa distansutbildningar under 2 år och 99 procent är nöjda, säger Tommy Thörn.

Han vill göra företag medvetna om att för att minska miljöpåverkan och samtidigt spara pengar så skall man renovera med Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

– Tillverkning av 1 ton cement ger 900 kg CO2 och 1 ton stål 1,6 ton CO2. Ökad hållbarhet på befintliga konstruktioner minskar CO2 utsläppen med 80 procent samtidigt som kostnaden många gånger är 20 procent av nyinköp eller nybyggnation.

Han beklagar att  bara en bråkdel av de som borde använda teknologin verkligen använder den.

Hos Abus Kransystem står Tony Wittgren och visar bolagets produkter och serviceutbud.

– Grundläggande är att skilja på besiktning och förebyggande underhåll. Generellt bland företag, majoritet små- & medelstora, blandar man ihop årlig besiktning av travers med kravet på att följa tillverkarens information om förebyggande underhåll. Det är två helt olika AFS som styr respektive krav, säger Tony Wittgren.

Något annat som är viktigt att ha koll på är en krans konstruktiva livslängd. Kranar som suttit på plats i 50-60 år, där en modernisering önskas, ska man tänka efter flera gånger om det verkligen lönar sig relativt nyinvestering.

– Tar man hänsyn till belastningscykler och ställer det i relation mot tillverkarens dimensionering så hamnar man ofta i att den konstruktiva livslängden är passerad. Grundproblemet är oftast att man inte har all driftdata på 50-60 år gamla kranar. Men det finns metoder för att ta hänsyn till osäkerhetsfaktorer av detta slag i beräkningen av återstående livslängd, vilket vi kan vara behjälpliga med.  

Hos Colly Filtreringsteknik står Stefan Andersson och Michael Ekeroth. De visar möjligheterna till ett hållbarare underhåll genom filtrering och rena system. De menar att genom rätt filter kan man få förbättrad arbetsmiljö, minskade utsläpp, minskad energianvändning, minskad vattenanvändning och rena system. Något som förvånar dem är att detta ofta glöms bort vid inköp av filter trots att många kunder har det som mål på sina hemsidor och i årsredovisningar.

 Bengt E Jönsson representerar Rimini Riskhantering. De visar en app som används för riskbedömningar. 

– Den generella frågan är vet vd och högre ansvariga chefer att det är lag på att man ska göra riskbedömningar på alla jobb och att de ska vara dokumenterade. Och vet vd och högre ansvariga chefer att det är mycket dyrt om det händer en olycka?, säger Bengt E Jönsson. 

Han förklarar att  år 2000 kom det en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2000:1 som handlar om Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Och år 2009 kom en internationell riskhanteringsstandard, ISO 31000:2009.

I AFS:en fastslås att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Riskbedömning ska göras och den ska dokumenteras skriftligt.

I ISO standarden fastslås att ingen arbetare ska skada sig på sitt arbete.

– Vi anser att den som ska utföra arbetet är den som tillsammans med anläggningsansvarig är bäst lämpad att göra riskbedömningen.

Om man inte gör något och en olycka händer så kan chefen få ett strafföreläggande i form av böter och i vissa fall villkorlig dom. Alternativt får företaget en företagsbot.

Madeleine Thour representerar SIS, Svenska institutet för standarder. De är på Underhållsdgarna för att informera om SIS och hur standardisering bidrar till ökad svensk handel och samhällsnytta. 
– Vi vill få experter och strategiska beslutsfattare att förstå värdet av deltagande i standardiseringsarbetet både för Sverige och den egna organisationen, säger Madeleine Thour.

Hon förklarar att SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används.
– Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Joakim Nordén från Paab visade bland annat ett säkerhetssystem för siloutrustning. Huvudfokus för Paab är olika typer av mätare till exempel för tryck, temperatur eller flöde. Bolaget har 8 anställda och har sin bas i Säffle. 

Patrik Sebeniusson Intertechna berättade om en del nyheter. Den vibrationsmätare som de säljer och som används för att övervaka olika utrustning kommer snart att kunna förses med ett externt batteri som kan placeras en bit från givaren. På det viset kan man undvika problem med batteriet på grund av höga eller låga temperaturer på utrustningen som ska kontrolleras, det kan ocks placeras så det blir lättare att byta ut. 

Han visade även deras kamera för att filma tryckluftsläckage. Då många kunder tycker att det inte är värt investera i en egen kamera erbjuder Intertechna nu kontroll och åtgärder som en service. 

Marklund Education är en del av konsultbolaget Marklund Solutions. Stefan Järvetun och Åsa Essendrup berättade hur de gör digitala kurser och även kundanpassade kurser.

– Vi gör om skrivna manualer till lättillgängliga videokurser, säger Åsa Essendrup. 

Björn Olsson vid Smörjkompaniet Björn Olsson berättar att vissa företag kan ha tusentals smörjpunkter som måste underhållas. De har märkt ett ökat intresse för automaiserade smörjpunkter. 

Magnus Wester och Josef Svalander hade fullt upp i sin monter där de representerade det familjeägda globala företaget Kaeser Kompressorer. Underhållet på kompressorer ofta är eftersatt. Det eftersatta underhållet kan innebära stora ekonomiska förluster när tryckluften läcker ut och måste ersättas med ny. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093