23948sdkhjf

Billerud kvartalsrapport: Underhållsstoppen hade betydande påverkan

Idag presenterade Billerud sin kvartalsrapport.

Nettoomsättningen steg med 82 procent till 11 814 miljoner kronor för tredje kvartalet i år jämfört med 6 494 miljoner kronor samma period förra året. Nettoomsättningen ökade främst på grund av förvärvet av det amerikanska bolaget Verso.

Periodens resultat blev 1 347 miljoner kronor (477). 

Kassaflödet från löpande verksamheten 1 899 kr (1 072).

– 2022 har hittills varit ett lysande år för Billerud och vårt resultat för tredje kvartalet var inget undantag, säger Christoph Michalski vd och koncernchef i en kommentar. 

Efterfrågan på Billeruds produkter förväntas vara god under det fjärde kvartalet trots den makroekonomiska osäkerheten. Marknadsvillkoren förväntas dock gradvis förändras mot mer normaliserade förutsättningar. 
– Det finns tecken på en avmattad efterfrågan på vissa av våra kraft- och säckpapper och vissa containerboardprodukter, vilket är en naturlig effekt av det lägre konsumentförtroendet i Europa.

Planerade underhållsstopp genomfördes i Gävle, Karlsborg och Escanaba, och ett planerat stopp för underhåll och en betydande uppgradering genomfördes i Quinnesec. Den totala negativa påverkan från stoppen under det tredje kvartalet uppgick till cirka 890 miljoner kronor, varav cirka 705 miljoner kronor var hänförligt till produktområde Paper och cirka 185 miljoner kronor till produktområde Board. Påverkan från stoppen blev högre än beräknat främst på grund av högre täckningsbidrag än normalt för volymbortfallet.

– Med tanke på att vi utförde ovanligt mycket underhåll under tredje kvartalet var det underliggande EBITDA-resultatet rekordhögt.

Bygget av den nya sodapannan i Frövi fortgick som planerat under det tredje kvartalet. 50 procent av alla aktiviteter som behöver färdigställas innan projektet är slutfört uppnåddes. Den nya sodapannan planeras vara i drift i slutet av 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095