23948sdkhjf

Intervjuserie inför Underhållsdagarna - Kompetensförsörjning

I en turbulent tid gäller det att hjälpas åt. Hur ska vi hantera utmaningar som komponentbrist, energikris, säkerhetshot och den gröna omställningen? Det och mycket mer diskuteras när underhållsbranschen möts på Skogshem & Wijk i Stockholm den 16-17 november. I en intervjuserie kommer vi nu att ge dig försmak av våra intressanta talare.

Istället för en talare så kommer tre talare från Myndigheten för yrkeshögskolan. Deras föredrag kallas ''Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med kompetensförsörjning''. Vi har pratat med alla tre talare.

Först ut är Helén Björnsdotter som är utredare och samordnare för branschvalidering.

Foto: MYH

Hallå Helén, vad har fått dig att brinna för ämnet du ska tala om?

Att få möjligheten att arbeta med konkreta verktyg och insatser som syftar och bidrar till att synliggöra både individers kompetenser och arbetsgivares kompetensbehov är oerhört givande utifrån de stora kompetensförsörjningsutmaningar som arbetsmarknaden befinner sig i.

Vilket budskap vill du att åhörarna ska ha fått efter att hört ert föredrag?
Att det finns stora möjligheter med det arbete som Myndigheten för yrkeshögskolan gör kopplat till kompetensförsörjning.

Hur kommer det sig att du började arbeta med det du gör?
Åren 2005-2007 arbetade jag som yrkesbedömare inom äldreomsorgen i Södertälje kommun. Kommunen gjorde under denna period en stor satsningar för att ta reda på vad befintlig personal faktiskt hade för kompetenser i syfte att få fram vilka kompetenshöjande insatser som det fanns behov av. Att få uppleva hur personal som arbetat 20-30 år inom äldreomsorgen, oftast utan någon eftergymnasial utbildning, bli medvetna om den yrkeskompetens man faktiskt hade var oerhört häftigt. Även för cheferna blev detta väldigt positivt då de fick syn på spetskompetens som man tidigare inte hade haft någon aning om fanns inom arbetsgruppen. Cheferna fick också en tydlig bild över vilka kompetenshöjande insatser som behövdes och kunde anpassa detta utifrån den enskilda medarbetaren istället för att alla, oavsett om det fanns behov eller inte, skulle ta del av samma kurser och utbildningar. Tills jag började som samordnare för branschvalidering på myndigheten 2019 har jag genom åren arbetat operativt i en rad olika projekt och med olika målgrupper men alla med samma syfte om att synliggöra kompetens till nytta för både individ och arbetsgivare.

Näst ut är Tommy Olsson, utredare.

Foto: MYH

Vad har fått dig att brinna för ämnet du ska tala om?

Insikten att yrkeshögskoleutbildningar gör skillnad. Kompetensförsörjning är en av vår tids stora utmaningar och tillgång till relevanta utbildningar är en nyckelfaktor i sammanhanget. Att jobba som omvärldsanalytiker är spännande då man hela tiden lär sig nya saker och följer utvecklingen inom en mängd intressanta områden.

 Vilket budskap vill du att åhörarna ska ha fått efter att hört ert föredrag?

Att det finns stora möjligheter med det arbete som Myndigheten för yrkeshögskolan gör kopplat till kompetensförsörjning.

 

Hur kommer det sig att du började arbeta med det du gör?

Jag har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor sedan 2006. Först inom Arbetsförmedlingen där jag till största delen jobbade som yrkesanalytiker på analysavdelningen. Där jobbade jag till 2014 då jag började som omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan och den rollen har jag haft fram till 1 augusti i år. Det har varit snarlika arbetsuppgifter men ur lite olika perspektiv både som omvärlds- och yrkesanalytiker. Det gemensamma är att man hela tiden lär sig nya saker och följer utvecklingen inom sina bevakningsområden. Den kunskapen omsätts sedan till information som kan användas av enskilda individer (tiden på Arbetsförmedlingen) eller som en pusselbit i arbetet med att prioritera mellan olika utbildningsinriktningar. Just att genom egen nyfikenhet få lära sig saker som sedan kan komma till konkret nytta är det som varit min drivkraft.  

Sist men inte minst är Anna Kahlson som ur är utredare och samordnare SeQF/EQF.

Foto: MYH

Vad har fått dig att brinna för ämnet du ska tala om?

– Människor lär överallt, genom hela livet, inte bara i ett ”klassrum”. Att det lärandet inte synliggörs och ges ett värde är ett slöseri både för individer, arbetslivet och för samhället. Vi har inte råd att inte ta tillvara all den kompetens människor har utvecklat genom livet. Att få arbeta med att utveckla olika system och verktyg för att möjliggöra detta är både roligt och viktigt. 

Vilket budskap vill du att åhörarna ska ha fått efter att hört ert föredrag?

– Att det finns stora möjligheter med det arbete som Myndigheten för yrkeshögskolan gör kopplat till kompetensförsörjning.

Hur kommer det sig att du började arbeta med det du gör?

 –Jag jobbade med undervisning på Karlstads universitet, i pedagogik, med fokus på vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. Genom den erfarenheten och det faktiska innehållet jag undervisade om insåg jag att det lärande som sker utanför universitet osv  är en nyckel för både kompetensförsörjning och livslångt lärande. Därmed var det ett naturligt steg att fortsätta jobba med valideringsfrågor och så småningom EQF och SeQF.

Anmäl dig till Underhållsdagarna: Anmälan

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064