23948sdkhjf

En nationell kraftsamling för att öka kompetensen inom elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjningnen för elektrifiering. I uppdraget ingår det är även att främja närmare samverkan mellan näringsliv och den offentliga sektorn

Sverige ska leda utvecklingen och visa vägen för det globala klimatarbetet när industri, transporter och andra delar av samhället ställer om till nettonollutsläpp. Säkrad kompetensförsörjning är en grundläggande förutsättning för elektrifieringen och för en klimatomställning som annars riskerar att bromsas upp, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen menar att energisektorns attraktionskraft behöver stärkas. Genom att myndigheter, branschaktörer och utbildningsväsende samverkar kan energisektorn ställa om. Sektorn ska vara jämställd och inkluderande. Kompetensbristen ska inte bli ett problem för elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att:
  • samordna en kraftsamling kring kompetensförsörjningen för elektrifieringen,
  • tydliggöra kompetensbehovet utifrån ett helhetsperspektiv på elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem,
  • verka för en närmare samverkan mellan myndigheter och branschaktörer om kompetensförsörjning kopplat till elektrifieringen, samt,
  • identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns och näraliggande sektorers kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.
  • Energimyndigheten ska senast den 1 december 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet
Källa: Regeringskansliet infrastrukturdepartementetKommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094