23948sdkhjf

Sverige måste kunna leverera vattentjänster vid kriser

Nu utreder regeringen en stärkt förmåga att leverera vattentjänster i händelse av kris.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över regelverk och ansvarsfördelning. Detta görs för att höja beredskapen mot extremväder samt förmågan att leverera vattentjänster även vid kriser.

Uppdraget innebär att analysera risker och därefter åtgärda samhällets sårbarhet. Ett kritiskt område är tillgången på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. 

– En stabil dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering är helt avgörande för vårt samhälle. Det måste bara fungera, även i tider av kris eller krig. Regeringen agerar därför för att stärka beredskapen runt vårt allra mest dyrbara, vårt svenska dricksvatten, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Målet är att utredaren ska kunna redogöra för vilka behov av förändringar av de grundläggande förutsättningar som finns. Som exempel nämns uppgifter och ansvarsfördelning.

När utredningen är slutförd ska utredaren kunna ta ställning till om det finns behov av en försörjningsberedskap. Om det finns behov, ska denna lämna förslag för att säkerställa att försörjningen av kritiska varor och material som behövs för kontinuerlig leverans av vattentjänster.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094