23948sdkhjf

Underhållsskuld för flera miljarder

I en stor undersökning utförd av Riksförbundet M Sverige har man samlat in data om skicket på de svenska vägarna. Resultatet är bitvis nedslående och visar på att flera sträckor är i stort behov av underhåll.

20 000 mil väg har kartlagts av Riksförbundet M Sveriges vägombud för att undersöka ytojämnheten på de svenska vägarna. Undersökningen gjordes genom att ombuden samlade in data genom vibrationssensorer i deras smartphones vilka registrerade ojämnheter i vägen. Resultatet visade på att flera vägar är eftersatta.

– Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor och tvingas fokusera på akuta lappningsåtgärder. Oroligheterna i omvärlden har dessutom ökat priserna på insatsvaror för asfaltsproduktion, vilket gör att många infrastruktursatsningar får skjutas upp eller ställas in, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige, i ett uttalande.

Kvaliteten på vägarna har definierats utifrån IRI, International roughness index, ett mått på hur ojämn vägen är. I riksförbundets resultat framkom det att de sämsta vägarna ligger i Norrbottens och Västerbottens län. Mycket beroende på att de är glesbefolkade områden som enligt Riksförbundet M Sverige prioriteras lägre jämfört med mer tätbefolkade områden. Till det är vägarna i norr mer utsatta för vädrets makter i form av tjälskador.

– När Trafikverket tvingas prioritera de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna. Skogslänen kommer att stå som förlorare med sämre trafiksäkerhet och längre pendlingstider som följd.

Fakta: Landets sämsta vägar

Län Vägnummer Bra Ok Ej ok Dålig Underkänd
Länsvägar
Jämtland 314 84,8% 8,0% 3,4% 3,8% 7,2%
Norrbotten 392 87,3% 6,3% 3,3% 3,0% 6,3%
Norrbotten 373 94,2% 0,7% 1,2% 3,9% 5,1%
Norrbotten 356 91,7% 3,4% 1,6% 3,3% 4,9%
Jämtland 336 90,8% 4,5% 2,4%  2,3% 4,6%

Riksvägar
Norrbotten 98 91,4% 5,0% 1,7% 1,9% 3,6%
Norrbotten 94 94,2%     2,3% 1,3% 2,2% 3,5%
Västernorrland 86 95,3% 2,6% 1,2% 0,8%     2,0%
Gävleborg 83 96,7% 1,4% 1,1% 0,8% 0,8%
Örebro 63 93,5% 4,8% 1,0% 0,6% 1,7%

 

           
Europavägar
           
Uppsala 18 96,0% 2,7% 0,8% 0,5% 1,3%
Västerbotten 4 98,2% 0,8% 0,6% 0,5% 1,1%
Skåne 6 96,8% 2,2% 0,7% 0,3% 1,0%
Norrbotten 45 97,6%     1,4% 0,5% 0,4% 1,0%
Skåne 20 96,7% 2,4% 0,7% 0,2% 0,9%

Källa: Riksförbundet M Sverige

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095