23948sdkhjf

Över hälften av svenska företag kan inte bedöma risken att drabbas av cyberattacker

Trend Micros nya undersökning avslöjar att 60 procent av de svenska företagen kan inte kan bedöma risken att drabbas av cyberattacker.

Företagen blir därför sårbara för ransomwareattacker, nätfiske och andra typer av cyberhot. 

– Vi vet att företag är oroade över en snabbt expanderande uppkopplad närvaro och system med väldigt begränsad visibilitet, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare hos Trend Micro. 

Han fortsätter: 

– Undersökningen visar tydligt att utmaningen i många fall växer på grund av punktlösningar i en alltför silobaserad miljö, och inte sällan behövs brådskande hjälp med att upptäcka och hantera cyberhot i sina nätverk.

Många företag kämpar fortfarande med manuella metoder för att kartlägga sin IT-infrastruktur (29 procent), och 27 procent upplever svårigheter med att jobba med flera olika teknikstackar simultant. Det kan vara en av förklaringarna till varför bara knappt hälften uppger sig kunna redogöra detaljerat för något av följande baserat på de riskbedömningar de kan göra i dagsläget

  • Risknivåer hos enskilda tillgångar
  • Frekvens av attackförsök
  • Urskilja mönster i attackförsöken
  • Enskilda attackers påverkan på ett specifikt verksamhetsområde
  • Riktmärken för branschen
  • Proaktiv handlingsplan för specifika sårbarheter

En tredjedel av IT-beslutsfattarna som intervjuats i studien uppger att just riskbedömning är det område de upplever som mest utmanade. Något som får till följd att över 80 procent känner sig sårbara för ransomware, nätfiske och attacker mot företagets IoT-enheter.

Företagens oförmåga att korrekt bedöma sin attackyta riskerar också att hålla företagsledningen omedveten om riskerna.  Här finns en tydlig möjlighet för organisationer att utnyttja tredjepartsexpertis.

I studien framkommer det:
42 procent av respondenterna uppger att de redan investerat i plattformsbaserad säkerhet för att hantera och bedöma attackrisk.
46 säger att de vill göra som ovan.
För de som redan övergått till en plattform uppges de främsta fördelarna vara: reducerade kostnader (37 procent), snabbare upptäckt av incidenter (31 procent) och mindre resurskrävande för det befintliga IT-teamet (30 procent).

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.407