23948sdkhjf

Insändare: Skydda dina tryckluftstillgångar

Se till mer än bara tryckluftssystemet för att få en komplett driftsanalys för att maximera effektiviteten och skydda dina tillgångar. Det menar David De Pril, direktör, produktledning och marknadsföring, ELGi Compressors Europa.

Energieffektiviteten blir allt viktigare för oss alla eftersom det är direkt relaterat till kostnader.

Ett ökande regelverk förväntas även komma, i form av EU-kommissionens föreslagna revidering av EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED).

Det reviderade energieffektivitetsdirektivet kommer att göra EU:s energisparmål juridiskt bindande, vilket tvingar EU-länderna att kollektivt minska sin energiförbrukning med 9 procent under 2020 års nivåer fram till 2030. Dessutom kommer EU-länderna sannolikt att behöva uppnå nya årliga besparingar på 1,5 procent av den totala energiförbrukningen från och med 2024, en ökad besparing från den nuvarande nivån på 0,8 procent.

I tillverkningsprocesser som använder tryckluft är förbättringar av energieffektiviteten avgörande eftersom luftkompressorer förbrukar cirka 12 procent av elenergin. Dessutom, under en luftkompressors livslängd härrör 80 procent av kostnaderna från energiförbrukning och 20 procent är kostnaden för enheten. Men är användarna av tryckluft medvetna om varifrån dessa kostnader kommer och vad som bidrar till dem? Det blir säkert en allt viktigare inverkan på din lönsamhet, på grund av rekordhöga och stigande elkostnader.

Hur balanserar vi operativa behov, kapitalkostnader, livslängden för kritiska tillgångar och energianvändning?

Den traditionella metoden för total ägandekostnad (TCO) tittar på energikostnaden baserat på ett individuellt kompressorpakets effekt eller specifika effektförbrukning. En fullständig driftsanalys tittar på allt från själva kompressorn till den miljö i vilken den används, såväl som driftskrav så som toppar och dalar i luftbehov samt driftexpansionsplanering. En komplett analys av helhetsbilden - förstå hur även de minsta systemelementen påverkar energiförbrukningen förknippad med kompressorn.

Syftet är att hitta rätt balans mellan tekniska och ekonomiska val - för kompressorenheter, kapaciteter, driftsparametrar, energieffektivitet, planering för framtida behovsförändringar men även för att beakta energikostnader relaterade till läckage, olämplig användning av luft, artificiell efterfrågan, etc.

Låt oss granska, anpassa storleken och implementera.

När man överväger ändringar av tryckluftssystemet och innan man fattar beslut om vad man ska göra, om man ska byta ut en kompressor, lägga till en enhet eller anpassa det befintliga systemet till nya behov, är en revisionsanalys av driften nödvändig. En tryckluftsrevisor kan kontrollera hela systemet och fastställa ingången, tillståndet på kompressorenheterna och hur de går samt vilka exakta tryck som krävs. Detta ger en helhetsbild av systemet med dess omgivning, element, rörledningar och kritiska förbrukning. Med detta kan vi sedan fatta ett välgrundat beslut om hur det ska optimeras för att kunna möta de nya kraven. Mycket ofta kan de nya utökade produktionskraven till och med tillgodoses med samma effekt men med hjälp av justeringar i nettoluftflödet. Allt handlar om att anpassa luftbehovet rätt.

Låt oss visa detta med ett konkret exempel.

En anläggning med aktuellt tryckluftsbehov utökar sin verksamhet och vilket leder till ett ökat tryckluftsbehov med upp till 35 procent. Vårt jobb är att se hur detta ytterligare tryckluftsbehov kan uppnås och om det är nödvändigt att lägga till en ny kompressor. Revisionen visar systemets nuvarande tillstånd, inklusive rörledningar, löpande tryck under dagen och de cykliska behovsvariationerna. Nästa steg är att se hur det befintliga systemet kan optimeras för att generera ytterligare efterfrågan inom samma effekt. Detta kan göras genom att analysera och anpassa systemets storlek och titta närmare på:

  • Inverkan av läckage - Vi uppskattar att 20-30 procent av tryckluftsflödet kan gå förlorat på grund av läckage. Läckage via ett 3 mm (~1/8 tum) hål kan förbruka 4 kW/h el, vilket ger en årlig förlust på 19 200 kW (vid 7 bar g. (100 psi g.) 16 timmar/dag under 300 dagar per år). Detta skapar ett enormt utrymme för förbättringar. En revision kan fastställa riskområden samtidigt som ett läckagedetekterings- och underhållsprogram med regelbundna intervall kommer att minska framtida läckage.
  • Olämplig användning av tryckluft kan innefatta många enkla och vanliga förfaranden, till exempel att blåsa av tvättade delar. Kontroll och eliminering av olämplig tryckluftsanvändning i hela anläggningen kan bidra till betydande vinster.
  • Konstgjord efterfrågan är den överskottsvolym av luft som krävs av oreglerade slutanvändningar som ett resultat av tillförsel av högre tryck än vad som krävs för tillämpningarna. Detta betyder en onödig energiförbrukning. En enkel strategi för att utföra korrekta val, installation och användning av tryckregulatorer utöver att förhindra läckor och olämplig användning kan vara till stor hjälp här.
  • Optimera tryckbandet - Ställ in rätt belastnings- och avlastningstryck så lågt som möjligt för att möta applikationskraven. Besparingen som erhålls genom att minska kompressorns inställda tryck med 1 bar (14,7 psi) är 7 procent av den totala energiförbrukningen. Under ett år, med 16 driftstimmar/dag under 300 dagar, uppgår en besparing på 7 procent vid 110 kW energiförbrukning av kompressorn till 36 960 kWh.
  • Minimera tryckförlust - Tryckskillnaden mellan utloppspunkten från kompressorn och förbrukningspunkten kan minimeras och hållas så låg som möjligt. Det börjar med rörkonstruktionen - Placera produktions- och appliceringspunkterna nära varandra och optimera rörens storlek och form.

En korrekt utförd revision med rätt partner kommer att visa ett fullständigt förbrukningsmönster av tryckluft över tiden, vilket hjälper till med läckagedetektering, kompressordimensionering och energioptimering. Denna data kan användas för att fatta rätt beslut om den pågående driften och framtida expansionen av systemet.

Den extra fördelen med detta tillvägagångssätt är att skydda dina tillgångar, minska risken för stillestånd och upprätthålla en effektiv drift.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078