23948sdkhjf

Industrins valenkät - Liberalerna: "En väl fungerande arbetskraftsinvandring"

Vi har ställt fyra frågor som har stor betydelse för den svenska industrin till riksdagens partier. Vi publicerar nu ett svar i taget.

Liberalerna: Arman Teimouri näringspolitisk talesperson

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

Övergången till helt fossilfri produktion. Vi vill ha en grön omstart av Sverige genom åtgärder som kortar vägen till ett klimatvänligt samhälle. Vi vill ha ett Sverige som är det mest hållbara i världen, där vi bygger hinder för klimatutsläpp och river hinder för klimatvänlig teknik.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

Utöver sänkta skatter på företagande och arbete, minskat regelkrångel och satsningar på utbildning och forskning vi vill vi lyfta fram en väl fungerande arbetskraftsinvandring och tillgången till energi till en låg kostnad. En planerbar och fossilfri energiförsörjning är grunden för framtidens moderna samhälle. Det ska vara möjligt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Tillståndsprocesserna måste förenklas och bli mer förutsägbara och rättssäkra.

Han fortsätter:

Energianvändningen får inte skada klimatet. Olja, kol och gas behöver därför fasas ut helt. Istället behövs mer fossilfri energi – kärnkraft, sol, vind och biobränslen. Svensk energipolitik har länge haft fel fokus. Leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten har tagits för givna.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

Ja, de långa handläggningstiderna och dagens komplicerade system där ofta flera statliga myndigheter kan vara inblandade samtidigt för miljötillstånd är ett hot mot utvecklingen av den svenska ekonomin. Osäkerheten om man får ett tillstånd eller förlängning av tillstånd skapar frustration, ett orimligt vänteläge och därmed svårigheter att våga satsa. Kortare handläggningstider och att staten endast kan agera som en part är här grundläggande.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

Det finns en rad åtgärder att vidta för att optimera det befintliga kraftsystemet. Inte minst behöver de tranmissionsledningar vi har användas betydligt bättre, till exempelvis genom att dubbla volten i ledningarna. Det kräver mer planerbar elproduktion. Utan den kommer även utbygganden av sol och vind att avstanna av rent tekniska skäl. Arbetet för att få på plats ny kärnkraft på flera platser i landet behöver inledas genast.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078