23948sdkhjf

De ska stötta elstrategin

Ett elektrifieringsråd ska stödja regeringens genomförande av sin elektrifieringsstrategi.

I februari tog regeringen beslutet att ta fram en elektrifieringsstrategi. I det beslutet ingick också att inrätta ett elektrifieringsråd.

Regeringen låter nu meddela man utser generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät (Lotta Medelius-Bredhe), Statens energimyndighet (Robert Andrén), Energimarknadsinspektionen (Ulrika Hesslow) och Trafikverket (Roberto Maiorana) till ledamöter i Elektrifieringsrådet. I rådet ska också landshövdingen för Norrbottens län (Lotta Finstorp) ingå.

Rådets uppdrag blir att rådgiva och stödja regeringen i genomförandet av strategin.

Enligt ett pressmeddelande ska rådet bland annat:

  • bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling,
  • utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och
  • stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.

Rådet ska arbeta under perioden 22 juni 2022 till 31 december 2024.

Ordförande blir energiminister Khashayar Farmanbar.

Bland de övriga ledamöterna finns bland annat Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen, Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, Annika Roos, vd Jernkontoret, Maria Sunér, vd Svemin, Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Markus Wråke, vd på Energiforsk.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125