23948sdkhjf

Gästskribent: Härryda Energi möter miljökrav och frigör resurser med SIPP

På Härryda Energi är den främsta uppgiften att leverera trygg och säker el till de cirka 15 000 kunderna. I det ingår att arbeta hållbart och samtidigt hushålla med den kompetens och de resurser som finns i den egna organisationen. Härryda Energi använder sedan cirka tio år Gomeros kontrollutrustning SIPP för övervakning och tömning av transformatorstationernas oljefångstgropar, vilket ger en tidsbesparing på minst tre arbetsveckor per år.

En av Härryda Energis ledstjärnor är att så långt det går automatisera de arbetsmoment som inte kräver kvalificerad personal på plats. Att modernisera och utveckla elnätet både tekniskt och ekonomiskt har också varit drivande faktorer.

Pontus Claesson, samordningsansvarig för drift och underhåll på Härryda Energi kommenterar arbetet med det drygt tiotal SIPP:ar som används:

– Den största fördelen är att vi nu har en automatiserad övervakning som i praktiken gör att vi inte behöver tänka särskilt mycket på mätning och tömning av våra oljefångstgropar. I stället för att som tidigare skicka ut en elmontör för ganska täta fysiska besök har vi i dag full koll 24 timmar om dygnet. Ibland behöver filter och mätceller bytas men i övrigt sker det mesta per automatik.

– Även om övervakning och tömning av oljefångsgroparna är en relativt liten del av vår verksamhet måste det fungera. Här gör SIPP stor skillnad i vardagen. Med kontrollutrustningen får vi mer tid att arbeta med kvalificerade uppgifter samtidigt som vi alltid har god kontroll och kan förhindra oljeläckage.

I dag används SIPP av drygt 100 företag i nio länder, från mindre lokala aktörer till stora internationella elbolag.

– För oss som är förhållandevis små och har en organisation som bara består av ett trettiotal medarbetare känns det särskilt angeläget att frigöra resurser till rätt uppgifter, inte sitta fast i transporter och ett tidsödande manuellt arbete som går att lösa på annat vis, fortsätter Pontus Claesson.

– När det gäller SIPP har vi också en bra uppbackning av Gomeros support. De har koll och ger snabba svar både till mig som beställare och vår montör på fältet. Dessutom har vi SIPP-appen som hjälper oss att snabbt se aktuell status och exempelvis avgöra när det är dags att beställa ett nytt filter, avslutar Pontus Claesson.

– Det är förstås väldigt glädjande att Härryda Energi ser möjligheterna att säkra sina transformatorstationer från oljeläckage och uppfylla kraven på dokumentation, noggrannhet i mätning och ett hållbart arbetssätt. De är dessutom ett bra exempel på hur SIPP är tillgängligt också för mindre elbolag, kommenterar Jan-Åke Hedin, försäljningsansvarig på Gomero.

Om SIPP och prediktivt underhållSIPP är en kontrollutrustning för prediktivt underhåll på transformatorstationer. SIPP detekterar oljeläckage från transformatorn, att oljefångstgropen är tät samt att det vid underhållstömning av vatten ur oljefångstgropen säkerställs att ingen transformatorolja kommer ut i naturen. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. Kontrollutrustningen har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webbgränssnitt och app, inklusive gränssnitt för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

Möjligheterna att arbeta med prediktivt underhåll betyder att stora delar av underhållsarbetet förändras. Genom att använda uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys kan underhållsarbetet utföras optimalt och med en betydligt högre grad av automatisering. Miljön är också vinnare när de fysiska underhållsbesöken kan minimeras. Ett smartare och mer effektivt underhåll bidrar även till att öka livslängden på befintliga anläggningar och utrustning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.113