23948sdkhjf

Så tar du hand om skärvätskan under semesterstopp

GA Lindbergs smörjmedelstekniker Mats Svensson delar med sig av tips om hur du tar hand om skärvätskan under semesterstopp. I ett inlägg berättar han hur man bäst sköter skärvätskan.

Kontrollera koncentrationen
Koncentrationen av skärvätskan kan kontrolleras med en refraktometer. Koncentrationen ska ligga över 8 procent. Mats Svensson menar att detta kan justeras om nödvändigt. Han poängterar även att man inte ska glömma att kalibrera refraktometern med vatten till 0 procent. Detta för att inte få fel mätvärden.

Kontrollera pH
pH:et i skärvätskan kan kontrolleras med pH-stickor eller pH-mätare. pH bör ligga över 9.0. Mats skriver   att om pH ligger ca 8,7 – 9,0, så tillsätt ca 0,1-0,3 procent Curtis AR W 45 (pH Booster). Skulle pH ligga lägre så överväg att byta skärvätska, se nedan rubrik om byte av skärvätska. Alternativt tillsätta 0,5% Sealtite 330 Biocid. Kontrollera efter 1-2 dagar att pH har stabiliserats upp till minst 9,0, om ej tillsätt även pH Booster.

Läckolja
Innan stopp se till att all läckolja avlägsnas i möjligaste mån (läckolja utgör mat till bakterier). Det är bra att se till att oljeavskiljare är verksamma även under stopp, t.ex. med en timer.

Bra förebyggande
Bakterier har svårt att föröka sig när det är rörelse i vattnet. Det räcker med ytterst lite rörelse. Är det möjligt att ha en pump som ibland rör runt, till exempel en akvarium-pump (anpassad för petroleum) eller eventuellt en tryckluftsslang som kan ligga i och ge lite bubblor i din skärvätska under semester-tiden. Personal under uppehåll som tittar till kan spola runt etc.

Planeras det byte av skärvätska i samband med längre uppehåll, så är det bra att göra rent och tömma systemet innan uppehållet och låta det stå tomt. Se till att rengöra ordentligt innan stoppet. Ligger det kvar skärvätska innan påfyllning vid uppstart se till att fulla upp med min. skärvätska, spola runt och tappa ur.

De starkaste bakterierna kan överleva, så det är bra att få så mycket ny skärvätska som möjligt för att få ut maximal livslängd.


Byte av skärvätska:
1. Tillsätt systemrengörare Sealtite systemrengörare 320 med 1-3 procent beroende på hur smutsigt systemet är. Detta skall göras minst 24 timmar innan byte.
2. Använd maskinerna som vanligt under dagen så att systemrengöraren verkligen får cirkulera runt. Kontrollera även filter som kan få högre åtgång under rengöringen etc.
3. Töm systemet gör rent verktygshållare etc. spola eller doppa verktyg i en 1 procent lösning av systemrengöraren.
4. Fyll upp systemet med ny skärvätska, alternativt fyll upp till mininum-nivå för att kunna pumpa runt och töm ut igen.
5. Fyll på med ny emulsion, se rekommenderad koncentration. Blandning sker genom att koncentratet hälls i vatten. OBS! Ej tvärtom. Blandningsutrustning (mixers) bör användas. Lämplig utspädning är 10 - 20 gånger, det vill säga till 5 - 10 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078