23948sdkhjf

Reningsverk läckte - nu förstärks skyddsvallen 

Det var personalen på reningsverket i Hässleholm som upptäckte att en liten del renat avloppsvatten sipprade igenom en skyddsvall i Magle våtmark och rann ut i ett dike.

- Det rör sig om små mängder och innebär väldigt liten påverkan på recipienten, men vi tar situationen på allvar, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef Hässleholm miljö, i en kommentar.

Våtmarken är ett sista steg på reningsvägen där vattnet under cirka sju dagar naturligt reduceras på kväve och fosfor. Våtmarkens växter tar upp näringsämnena och bidrar till ännu mer renat vatten.

Det vatten som sipprar ut når inte recipienten, Finjasjön, direkt utan tränger igenom skyddsvallen. Till viss del renas den på kväve även där. Majoriteten av vattenreningen är gjord i reningsverket. Där har vattnet gått igenom mekanisk, biologisk och kemisk rening samt filtrering.

- Vi tar situationen på allvar, har upprättat en anmälan och för en dialog med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att hitta bästa möjliga lösning tillsammans med dem. Vi kommer att fortsatt uppfylla våra utsläppskrav, säger Cornelia Ljungerud.

Mängden vatten som läcker ut är svåruppskattad. Det kan vara allt mellan 2-400 liter per dygn. Det i relation till att Magle våtmark har ett flöde på omkring 100 liter per sekund blir väldigt lite.

Inga avvikande värden har noterats. Hässleholm miljö har inte lyckats ta prov på det vatten som sipprar ut.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.513