23948sdkhjf

Krönika: Näringslivet måste engagera sig i skolan

Svensk industri måste förbättra sin rekrytering. Detta är ett hårt arbete som kräver ett brett engagemang. Nästan alla företag måste övertyga de unga i grundskolan att industrin är bra arbetsställen. Sverige måste få fler att välja teknisk yrkesinriktning på gymnasiet. Bristen på rekryteringsbara yrkesspecialister är så stor att tillväxten är i fara.

Tyvärr har inte skolsystemet klarat att höja sin kvalitet. Under de senaste 20 åren har kunskapsnivån sjunkit och det viktiga grundläggande kunnandet att läsa, skriva och räkna har försämrats. Många slutar i grundskolan utan tillräckliga bas-kunskaper för att klara gymnasiet.

Utveckling behövs.

Ett annat problem är att det saknas bra läroböcker. Det är viktigt att de grundläggande böckerna har rätt nomenklatur och med förklaringar samt med bra illustrativa bilder. Bristen är störst när det gäller tekniska yrkesämnen. De ska vara på papper och inbundna. All denna konstiga kopiering och fixning på skolorna har inte höjt kvaliteten. Här måste en satsning ske där staten tillsammans med teknikorganisationerna får möjlighet att få fram genomarbetat material för:

  • Automation

  • Underhåll

  • Produktion

  • Logistik

  • Säkert arbete

  • Planering

Samverkan behövs

Ett samprojekt för formas med Svenskt näringsliv, teknikorganisationerna, läroboksförlag, några gymnasieskolor och facket. Budgeten ska täcka framtagning av

  1. Kvalifikationer med klara krav för kunskap och färdighet

  2. Material i form av text och bilder fram till tryckning

  3. Stöd till berörda skolor för inköp av klassatser

Med bra läroböcker får yrkeslärarna på gymnasiet ett kvalitetsgranskat stöd för att undervisa i grundläggande tekniska ämnen. Inom vissa områden finns mycket bra äldre material som efter uppdatering och modernisering fyller dagens stora brist. Läroböckerna kan också användas på komvux och inom yrkeshögskolan. När detta grundläggande kunnandet finns kan de studerande själva via nätet fördjupa kompetensen. Men saknas grunderna kan man inte värdera och förstå det som finns på nätet.

Inom underhåll finns detaljerade kvalifikationer, se www.cemaint.eu. Dessa omfattar alla nödvändiga ämnen för fyra utbildningsnivåer EQF 4 till 7 med nedbrytning till detaljerad ämnesnivå. Detta material är en utmärkt bas för det arbete som måste komma till stånd. Fler teknikområden borde göra på samma sätt och ta fram genomarbetat material som följer EU:s standard.

Anpassning inom gymnasiet

Skolverket måste få direktiv från departementet att anpassa utbildningsplanerna med klara och distinkta mål för varje ämne inklusive färdighet. Dagens texter kan tolkas på för många olika sätt, vilket gör att kvaliteten inte nås och blir för ojämn. Skolinspektionen måste sedan ha yrkeskunniga inspektörer som följer upp att skolorna har rätt kvalitet. Dessutom ska utbildningstiden ökas och anpassas till modern industriteknik. 2500 gymnasiepoäng kan lätt bli 3000 med en annan planering i skolan. Utökningen ska läggas på färdighetsträningen för att ge verktygsvana och se det praktiska.

På varje ort måste industrin stötta skolan. Redan i lågstadiet ska man börja informera de unga. Detta ska sedan fortgå tills gymnasiet är färdigt. Också Komvux ska omfattas, då denna väg är utmärkt för de personer som valde fel under gymnasiet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Vissa system åter i drift efter it-attack
Vad för cyberutmaningar kommer vi möta 2023?
Stålbolaget vill bygga egen vindkraft
Försvarsmakten webbplats drabbad av attack
Starkströmsföreskrifterna har moderniserats
Stoppet på Ringhals 4 förlängs igen
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Verkstäderna
Process Nordic

Sänd till en kollega

0.11