23948sdkhjf

Anläggningswiki för dagvatten 

Strax innan jul lanserade VA-guiden sin nya anläggningswiki. Vad är anläggningswikins syfte? Jo, att samla kunskap om olika typer av dagvattenanläggningar där användarna kan påverka och bidra till innehållet.

Anläggningswikin samlar koncis information och konkreta tips om till exempel dimensionering, drift och tillsyn av olika typer av dagvattenanläggningar. 

- Dagvatten kan vara ett problem främst ur två olika perspektiv: det kan orsaka översvämningar vid nederbörd och föra med sig föroreningar till våra vattendrag, sjöar och hav. Särskilt i urbana miljöer, med stor andel hårdgjorda ytor, är det svårt för vattnet att infiltrera i marken. Då blir vattnet lätt stående i lågpunkter och riskerar att orsaka översvämningar med skador på bebyggelse som följd, säger Ville Feltelius, redaktör dagvatten på VA-guiden till U&D.

Han fortsätter:

- När dagvattnet rinner på vägar och andra smutsiga ytor för det med sig föroreningar som till exempel tungmetaller, mikroplaster och, polyaromatiska kolväten. För att förhindra att föroreningarna släpps ut i naturen kan man rena dagvattnet i olika typer av dagvattenanläggningar. Valet av anläggning görs utifrån den aktuella platsen, volymen dagvatten som ska renas och föroreningshalterna.

Genom att användarna också kan påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna hålls information uppdaterad och förblir aktuella över tid. Redan idag tar wikin upp 16 olika anläggningstyper och inkluderar även goda exempel på anläggningar från olika delar av Sverige.

Wikin är tillgänglig för alla som är intresserade av informationen, vilket innebär att man inte måste vara medlem i VA-guiden för att ta del av innehållet. Materialet är fritt att använda i exempelvis dagvattenutredningar och informationsmaterial, så länge det källhänvisas till VA-guiden som källa.

- VA-guidens anläggningswiki samlar kortfattad information om dagvattenanläggningar och tar upp goda exempel. Syftet är att underlätta för de som arbetar med till exempel dimensionering, drift och och tillsyn av olika dagvattenanläggningar och öka kunskapen om hur olika anläggningstyper skiljer sig åt. En av luckorna som anläggningswikin fyller är att användarna ska kunna påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna. På så sätts hålls informationen uppdaterad och sidorna förblir aktuella över tid, säger Ville till U&D.

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094