23948sdkhjf

Kraftringen banar vägen för en mer hållbar energianvändning

Kraftringen ska ta fram en miljövarudeklaration för hela sin fjärrvärmeproduktion. Metoden som används är EPD, Environmental Product Declaration, som är ett informationssystem som beskriver produkter och tjänsters påverkan ur ett livscykelperspektiv.

Poängen med miljövarudeklarationen är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag.

Kraftringen tar fram miljövarudeklarationen tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och  deklarationen avser fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv. Det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög i Lund får en egen deklaration.

Vid införandet kommer EPD:erna förmodligen vara unika i sitt slag. Tillsammans omfattar de ett helt fjärrvärmenät.

- Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan från energisystemet i södra Sverige. Genom att kunna presentera tillförlitlig och relevant data kan byggherrar i regionen göra jämförbara och bra val av energilösningar till sina fastigheter, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen i en kommentar.

I framtagandet av miljöinformationen följer IVL ett internationellt erkänt system. EPD innehåller kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda för en viss produkt eller tjänst.

I en EPD beräknar IVL den totala miljöpåverkan för fjärrvärmens livscykel. Genom att kvantifiera utsläppen under hela livscykeln erhålls en bild av de totala växthusgasutsläppen per levererad kilowattimme.

När antalet framtagna EPD:er öka och fler uppvärmningsformer inkluderas kan miljöpåverkan från olika energilösningar jämföras på ett mer tillförlitligt sätt.

– Behovet av information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. De EPD:er som vi tar fram åt Kraftringen blir de första i sitt slag eftersom den rymmer hela fjärrvärmeproduktionen, och det blir väldigt intressant att se resultaten och hur de kan användas för att jämföra olika energilösningar, säger Elvira Molin projektledare på IVL i en kommentar.

Just nu pågår arbetet med att ta fram indata. Färdiga EPD:er beräknas finnas tillgängliga för byggherrar under våren 2022.

- Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade EPD:er av miljöpåverkan längs hela livscykeln, synliggör vi i siffror som visar att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi hoppas vår satsning inspirerar fler energibolag att ta fram EPD:er för sina produkter, säger David i ett pressmeddelande

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.13