23948sdkhjf

Finsk energibyggare tar över Nyab

Finska energibyggaren Skarta Group förvärvar Nyab-koncernen och skapar därmed en av de större aktörerna i områdena runt Bottenviken med en gemensam omsättning motsvarande tre miljarder kronor med ungefär 300 anställda.

Sammanslagningen av Skarta och Nyab är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. Nyabs verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår, säger Tuomas Hirvonen, vd för Skarta Group.

Företaget är sedan tidigare väl etablerat i Norrbotten med ett svenskt dotterbolag med hemvist i Kiruna. Genom förvärvet av Nyab kommer Skartas resurser och kompetens att öka inom framför allt Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen med en extrem tillväxtpotential inom verksamhetsområden som tilltalar Skartas ledning.

Inte minst lockar de investeringar i koldioxidfri industri och infrastruktur i området som beräknas uppgå till mer än hundra miljarder euro under de kommande årtiondena.

Prislappen har satts till ungefär 210 miljoner euro, varav 140 miljoner euro kommer att betalas genom en riktad nyemission till aktieägarna i Nyab Sverige medan 70 miljoner euro utgörs av kontant betalning.

Förhoppningen är att kunna slutföra affären senast i februari 2022, vilket dock kräver godkännande från såväl konkurrensmyndigheter som internt i företagen.

Avsikten är också att skifta namn på koncernen till Skarta Nyab. Bedömningen är också att svenska marknader kommer att utgöra cirka 70 procent av den nya Skarta Nyab-koncernen under nästa år. Bolaget undersöker också möjligheterna att notera aktierna på en svensk marknadsplats under 2022. Huvudkontoret blir dock kvar i Uleåborg och Tuomas Hirvonen kvarstår som vd.

Sammanslagningen med Skarta stärker Nyab i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt, säger Johan Larsson, grundare och vd för Nyab Sverige.

Markku Kankaala, Skarta Groups styrelseordförande, ser en klar fördel med att företagen liknar varandra i vissa avseenden, bland annat lyfter han fram att båda företagen kan beskrivas som flexibla och smidiga entreprenörskonsortier.

Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare, säger Markku Kankaala.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125