23948sdkhjf

Mingel med utställarna på Underhållsdagarna

Underhållsdagarna som arrangeras av U&D samt Svenskt Underhåll är igång med både utställare, föredrag och nätverkande. Vi pratar med några av utställarna på plats.

Hos Kaeser Kompressorer står Josef Svalander och Magnus Wester.

De berättar att underhållet på kompressorer ofta är eftersatt. Det eftersatta underhållet kan innebära stora ekonomiska förluster när tryckluften läcker ut och måste ersättas med ny.

Något som de också poängterar är att många producerar tryckluft med för högt tryck. En ökning från sex till sju bar innebär ungefär sex procents ökning av energianvändning.

- De stora och medelstora industrierna har koll på detta men det är värre hos de små, säger Josef Svalander. 

Något som blir allt vanligare är att kunderna vill ha hjälp med helheten med allt från läcksökning och riskbedömningar till hur man optimerar systemen. 

Gänget från Kaeser Kompressorer. Foto: Martin Wänerholm

Abus har fokus på lyftanordningar och Tony Wittgren menar att lyftanordningar ofta är lite eftersatt både i lagstiftning och ute hos företagen jämfört med till exempel truckar där det är väldigt tydligt vilken utbildning truckförare måste ha med mera. 

Kollegan Per Rådeström från serviceföretagen JJ-gruppen möter många kunder vid service. 

- Alla vet inte vad man får göra själv eller hur en service går till, säger han.

Det förekommer att företag blandar ihop servicen med den besiktning som genomförs av till exempel Inspecta.

Abus är på plats och snackar lyftanordningar. Foto: Martin Wänerholm

Smörjkompaniet finns också på plats med olika varianter på automatisk smörjning från Perma. Björn Olsson berättar att vissa företag kan ha tusentals smörjpunkter som måste underhållas och att det är svårt ha tillräckligt med folk för detta.

- Problem är att man har rationaliserat bort mycket underhållspersonal, säger Björn.

Rob från Perma menar att det är svårt hitta rätt personal. 

- Den äldre generationen är på väg ut, säger han.

Lösningen enligt Björn är att ha automatisk smörjning på varje smörjpunkt. Det finns flera anledningar till att använda sig av automatisk smörjning, exempelvis det ekonomiska men även säkerheten. Säkerheten är viktig då vissa smörjpunkter sitter på platser i produktionen där det kan vara farligt att vistas.

Enligt Smörjkompaniet så råder det brist på underhållspersonal.. Foto: Martin Wänerholm

Strainlabs presenterar en helt ny innovation med en skruv som känner av och kan rapportera hur pass åtdragen den är. Skruven som nu ska lanseras på marknaden finns i olika storlekar från den minsta som är M10. 

- När skruven dras åt förlängs den och det är denna förlängning vi mäter. Allt finns i skruven utan att försämra skruvens hållfasthet, säger Tomas Rehn.

Batteriet håller fem år och Tomas hoppas att alla industrier som har kritiska skruvar ska vara intresserade. De har utvecklat skruven i fyra år och nu ska den testas skarpt i produktion. 

Intertechna är även de på plats under Underhållsdagarna. Tidigare vd Lars Djupfeldt visar bland annat den vibrationssensor som bland annat används mycket inom pappersindustrin. 
På plats hade han även en utrustning som kombinerar en kamera och 64 mikrofoner.

Den kan ställas in på en viss ljudfrekvens till exempel ljudet av tryckluftsläckage. Mikrofonerna identifierar var läckan finns och man kan sedan se detta markerat på verktygets display. 

Det har hänt mycket för Intertechna den senaste tiden.
- Vi var tidigare familjeägt men nu har vi köpts upp av Momentum Group, säger Lars.

Uppvisning av kamera med 64 mikrofoner Foto: Martin Wänerholm

Per-Olof Sjöö och Martin Wirén fanns i Jernbros monter som har 900 anställda på 25 orter i Sverige och hjälper till med det mesta allt från energiutredningar till att utveckla ett företags underhållsarbete. 

- Nyckelorden är närhet och engagemang, säger de.

Närhet och engagemang, det är Jernbros ledord. Foto: Martin Wänerholm

Assalub fokuserar på smörjning, både manuell och en automatisk variant. När det gäller manuell smörjning sätter de upp en RFID-tagg vid varje smörjpunkt och med en speciellt smörjverktyg kan data om smörjpunkten hämtas från underhållssystemet och rätt mängd kan appliceras på smörjpunkten. Kim Funck visade bolagets produkter och förklarade varför rätt smörjning är så viktig. 

- En stor del del av lagerhaverierna är smörjrelaterade, säger Kim på Assalub. Foto: Martin Wänerholm

Hos Preem stod Katharina Fineman som berättade att något alla inte vet är att Preem tillverkar smörjmedel också. 

- Vi gör Texacos smörjmedel för hela Norden och en del av Baltikum, säger Katharina.

Hon och hennes kollega Anders Nilsson hade några saker de tyckte var viktiga. 

- Titta inte bara på priset på det enskilda smörjmedlet. Det finns avancerarde smörjmedel som innebär längre smörjintervall. De är lite dyrare men minskar kostnaderna för underhåll. Det är viktigt titta på helheten, säger Katharina Fineman.

Anders Nilsson tillägger:

- Det är viktigt att ha rätt kompetens kring smörjmedel.

Katarina menar också att det är viktigt att inte bara smörjmedel köps in av inköpare utan att servicepersonalen får ha ett ord med i laget också.
Det är inte alla som vet att Preem tillverkar smörjmedel. Foto: Martin Wänerholm


Hos Nexer finns Hans Hellström. Han menar att alla inte känner till Nexer då de tidigare hette Sigma.

Det är IT-delen från Sigma som nu blivit Nexer och de har totalt 1600 anställda. Det affärsområde där Hans arbetar kallas Nexer Asset Management har cirka 60 anställda.

De jobbar med underhållssystem och system för att hantera anläggningsinformation som till exempel ritningar. Ytterligare ett fokus är förebyggande underhåll där de jobbar med två datatekniker. Dels en variant som fokuserar på ett speciellt problem som måste lösas och samlar in data kring detta som de sedan bearbetar med hjälp av maskininlärning.

Sedan har de även ett samarbete med ett finskt företag, Caverion, som utvecklat ett verktyg för att samla in 1000-tals signaler från en anläggning och analysera dessa och leta efter avvikelser i systemen som kan tyda på att något håller på att gå fel. På det viset kan åtgärder vidtas innan haveri uppstår.

Han berättar om ett energibolag som installerat detta på ett värmeverk och enligt Hans tjänat 25 miljoner kronor på ett år i förbättrad drift.   

Nexer är före detta Sigma. Foto: Martin Wänerholm

Easy-Laser fokuserar på mätning till exempel lasermätning för att rikta upp en maskin eller ett fundament. Jan Oscander och Silje Langhelle stod i företagets monter. Jan menade att det fanns utmaningar.
- Människor får inte tid att göra allt det som krävs på maskinera. 
Silje menade att många köper maskiner som är färdigmonterade på fundament och tar för givet att maskinerna är helt rätt när de kommer. 
- Man får inte förlora möjligheten att göra kontroller, det kan hända saker på vägen. Det handlar om att göra rätt från början. 


Silje och Jan från Easy-Laser. Foto: Martin Wänerholm

Easy-Laser visade bland annat en digital vinkelhake som kan mäta upp till 40 meter. Sändaren i mitten skickar ut laserstråle till de två mottagarna. Foto: Martin Wänerholm.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109