23948sdkhjf

Jernbro tar ansvar för drift och underhåll

Björn Nilsson ska axla rollen som affärsutvecklingschef inom Jernbros nya satsning Energy management. Nu blir Björns huvudsakliga fokus att vidareutveckla konceptet och bidra till en mer hållbar produktion och minskad energianvändning.

− Jernbro ser att det är av största vikt att industrin kommer i kapp gällande energieffektivisering, minskad energiförbrukning och reducerad energikostnad. Detta måste genomföras för att industrins tekniska försörjningssystem fortsatt ska klara av att producera och leverera och för att industrin ska kunna uppfylla sina miljömål. Det känns mycket positivt att det finns ett åtagande och ett starkt engagemang hos Jernbro för att vi ska satsa på Energy management, berättar Björn Nilsson i en kommentar.

Björn är en senior energiingenjör och kommer från Vattenfall där hans roll var strategisk affärsutvecklare.

Som det ser ut idag är det ofta som tekniska försörjningssystem och stödfunktioner inte är tillräckligt effektiva och överskottsenergin används inte. Genom optimering av kringfunktioner och försörjningssystem kan inköp av primärenergi minska med 70 procent och koldioxidutsläppen kan minska med 97 procent.

− Flertalet industrier har äldre system och där ser jag möjligheter att vi kan skapa förutsättningar för industrin att undvika kommande produktions- och leveransproblem. Genom att implementera energieffektiva lösningar och ta tillvara outnyttjad potential, kan man också få en mer hållbar produktion som använder mindre energi och som gör ett mindre avtryck på miljön, säger Björn i en kommentar.

Jernbros nya koncept omfattar allt från förstudie till genomförande åtgärder. Jernbros arbete bygger på långsiktiga kundsamarbeten där Jernbro tar ansvar för drift, underhåll och löpande optimering.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093