23948sdkhjf

Rejlers växer inom infrastruktur

Bolaget Rejlers har vunnit ett flertal uppdrag som stäker bolagets position teknikkonsult inom järnvägssektorn. Nu har de vunnit ytterligare ett järnvägsuppdrag.

Gemensamt för uppdragen är att de ska bidra till minskad miljöpåverkan. Detta görs genom elektrifierade transporter och förbättrad arbetsmiljö. 

- Vi samverkar inom Rejlers olika kompetensområden för att på bästa sätt möta behov och
utmaningar, vilket stärker vår ambition att vara en helhetsleverantör inom hållbar
samhällsbyggnad, säger Henrik Öhrnell, divisionschef industry och infrastructure på Rejlers
Sverige.

En annan viktig del i att minska utsläppen är att bygga ut järnvägen och på så sätt minska användandet av bilar med fossila drivmedel.

- Omställningen till en hållbar transportsektor kräver både kompetens och
nytänkande, och här ser vi att Rejlers kan bidra med mycket, säger Jenny Edfast, vd på Rejlers Sverige.

Bolaget fokuserar mycket på att växa organiskt. Det senaste året har det kraftig rekryteras inom just järnväg, vilket är en del av Rejlers tillväxtstrategi. 

Fakta om Rejlers nyligen vunna uppdrag inom järnväg:

Elektrifiering Eksjö-Nässjö
Den dieseldrivna persontågtrafiken ska fasas ut och Rejlers bistår Trafikverket i arbetet med att ta fram järnvägsplan, systemhandling, bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning.

Stolpbyten Almedal-Borås
Byte av kontaktledningsstolpar på den ca 7 mil långa sträckan mellan Almedal och Borås i syfte att möjliggöra fortsatt säker elektrifierad tågdrift på sträckan. Rejlers uppdrag består av framtagande av förfrågningsunderlag/Bygghandling och byggplatsuppföljning.

Förbigångsspår Välövattnet
Förbigångsspåret Välövattnet kommer att ge möjlighet för snabbare persontåg att passera långsammare godståg och på så sätt bidra till att trafiken kan öka under de tider på dygnet när det är som mest trafik på sträckan. Rejlers tar fram bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för arbetet.

Bangårdsbelysning Hallsberg
Hallsberg är en av Sveriges största bangårdar och Rejlers har fått i uppdrag inventera och projektera ny energieffektiv belysning, som kommer att förbättra arbetsmiljön på bangårdarna och minska energiförbrukningen.

Ramavtal Specialister trafikstyrningssystem järnväg
Rejlers har erhållit ramavtal inom 15 kategorier gällande Specialister, Trafikstyrningssystem. Avrop kan ske både genom direktavrop via rangordning och genom förnyad konkurrensutsättning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109