23948sdkhjf

Regelbundna inspektioner av svavelsyratankar säkrar driften

Kemikaliedistributören Acinor AS driver bland annat en tankterminal för svavelsyra vid industriområdet Øra i Fredrikstad. Kiwa inspekterade nyligen tanken, en inspektion som enligt regeringen krav måste utföras vart femte år.

De som äger tankar och tankgårdar är skyldiga att tillämpa lagar och direktiv. Tankar utsätts för stor påfrestning och för att behålla tanken i drift och kunna genomföra underhåll vid rätt tidpunkt krävs regelbundna inspektioner. Det menar Gry Eian, chef för Inspection East i Kiwa.

 - Under en sådan inspektion undersöker vi tanken och tillhörande komponenter för tecken på sönderfall eller defekter, såsom slitage, brott och korrosion, säger Eian.

Han tillägger:

- Med hjälp av avancerade icke-destruktiva metoder (NDT) kan detta göras enkelt och kostnadseffektivt med mycket tillförlitliga resultat. Vi gör också en bedömning av tankens skick i enlighet med den internationella standarden EEMUA 159.

Rolf Egil de Flon, vd på Acinor, poängterar hur viktigt det är att svavelsyretanken inspekteras. Kiwas inspektionen av svavelsyretanken har viktig roll i arbetet med underhåll och säker drift av tanken.

- För oss är det helt grundläggande att säkerhetsaspekten tas om hand. Tankterminalen Acinor med tillhörande rörledningar har en lagringskapacitet på 16 000 ton. Det säger sig självt att en läcka skulle få katastrofala konsekvenser, säger de Flon.

Han fortsätter:

- Svavelsyra är en mycket farlig produkt om den går vilse. Säkerheten för dem som har sin arbetsplats i anslutning till terminalen har högsta prioritet, och miljöaspekten är naturligtvis också mycket viktig. Dessutom finns det de ekonomiska konsekvenserna av en sådan händelse.

Alla åtgärder, såsom underhållsplaner och inspektionsrutiner, har utarbetets utifrån riskanalyser. 

- Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001. För oss är det ett medvetet val att låta en oberoende tredje part titta på våra kort och få en extern utvärdering av vårt säkerhetsarbete, säger de Flon. 

General manager säger att erfarenheten av denna typ av lagringstank var en av anledningarna till att Acinor valde att använda Kiwa som kontrollorgan.

- Vi upplever att Kiwa har hög kompetens inom sitt område. Vi litar på observationerna som görs och rapporten som säger vad som behöver förbättras och vad som är i sin ordning. Jag är mycket nöjd med det arbete Kiwa har utfört både i samband med denna inspektion och vid den tidigare inspektionen för fem år sedan. Kontinuitet i samarbetet är också ett viktigt värde, avslutar de Flon.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078