23948sdkhjf

Länsstyrelsen undersöker skånsk mark

Länsstyrelsen Skåne och Solar Region Skåne har startat projektet Solmarken. Syftet med projektetet är att möta det ökade intresse för att bygga solcellsparker i Skåne och hitta mark där dessa går att placera.

– En kraftig elektrifiering står för dörren, vilket gör att Skåne behöver mer el. Där utgör förnybar el från solceller och vindkraft en viktig del, säger Eric Eliasson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Det är vanligt att solcellsentreprenörer väljer jordbruksmark som plats för etablering av solcellsparker. Problemet är att det råder stor konkurrens om jordbruksmarken i Skåne.

– I projektet Solmarken ska Länsstyrelsen Skåne och Solar Region Skåne undersöka om andra ytor kan vara aktuella, och hur olika aktörer i så fall ser på dessa, berättar Eric Eliasson som är projektledare för Solmarken.

Projektets syfte är att undersöka hur en hållbar utbyggnad av solcellsparker kan ske på olika marktyper i Skåne, kartlägga eventuella målkonflikter samt utreda hur anläggningarna kan förankras lokalt och regionalt.

– Förhoppningen är att projektet leder till en större tydlighet kring vilka förutsättningar som gäller på olika platser och bättre kunskap om hur olika aktörer ser på solcellsparkerna. Vi kommer däremot inte att peka ut specifika platser, utan analysen görs på en generell nivå för att inte föregå den prövning som sker i varje enskilt ärende, säger Eric Eliasson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094