23948sdkhjf

Klarhet i krångliga tillståndsprocesser för elnät

Energimarknadsinspektion tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att utveckla och testa nya arbetsmetoder för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Idag följer många av tillståndsprocesserna för att bygga ut eller förstärka elnätet varandra. Dock kan det finnas stora vinster i tid att i högre utsträckning pröva dessa ärenden paralellt och koordinerat så att de ligger i fas. Effektivare tillståndsprocesser kan göra elektrifieringen av svensk transport- och industrisektor snabbare och enklare samtidigt som miljöskydd säkerställs.

Energimarknadsinspektionen tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelser ska koordinera sina respektive arbetssätt och processer med ambitionen att förkorta tiden för den samlade hanteringen för ett antal viktiga elnätsprojekt kopplade till uppdraget.

Myndigheterna ska också undersöka om det finns möjlighet att minska ledtiderna i de olika stegen i prövningen, det vill säga den tid som går från att en process startar till att den är klar. De ärenden som ska undersökas ska avse region- och transmissionsnät och ha god potential att bidra till den ständigt ökande elektrifieringen och möjliggöra industrins och näringslivets omställning.

– Våra nya lagar möjliggör den största tidsminskningen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet. Vi ökar också resurserna för att korta handläggningstiderna. Med det nya uppdraget kan ledtiderna kortas ytterligare, Anders Ygeman, energiminister.

 – Det här är ett viktigt resultat från det arbete Komet bedriver. Effektiva, förutsägbara och väl fungerande tillståndsprocesser är en förutsättning både för en vilja att investera i verksamheter i Sverige och för att stärka tillväxten och konkurrenskraften hos svenska företag. Effektivare prövningsprocesser, i kombination med fortsatt höga miljökrav, kan underlätta en snabbare omställning till minskad klimat- och miljöpåverkan, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För att ge myndigheterna bästa möjliga förutsättninar att uppnå goda resultat ska utgifterna för uppdragets genomförande inte belasta myndigheternas ordinarie arbete. För att motverka det, tillförs 16 miljoner kronor för åren 2021 och 2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet under våren 2023.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.079