23948sdkhjf

Domänkunskap är viktigt vid smart underhåll

Smart underhåll innebär inte bara att digitalisera processerna, utan också om att hitta bästa metod för olika situationer som uppstår. Nu poängterar Mistra InfraMaint vikten av domänkunskap vid smart underhåll.

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram där forskare och kommuner tillsammans ska ta fram verktyg för beslutsstöd, bättre processer och smartar kommunal organisation. Mistra InfraMaint har publicerat en video om domänkunskap vid smart underhåll. 

Det Mistra InfraMaint kallar domänkunskap, är kunskap och erfarenhet av anläggningen. Domänkunskap hittas ofta hos den människan som arbetat i verksamheten länge. 

Mistra InfraMaint menar att klassiskt underhåll idag består av det förebyggande underhållet, avhjälpande underhållet och tillståndsbaserade underhållet. Förebyggande underhåll handlar om schemalagda underhållsåtgärder som görs kontinuerligt, medan avhjälpande mer handlar om reparationer och akuta åtgärder. Det tillståndsbaserade underhållet handlar om läsa av aktuell data och undersöka vilken status maskinen har just i detta nu. 

Smart underhåll inkluderar också ovan nämnda underhållssätt, men skillnaden är att man genom prediktivt underhåll kan förutspå vad som kommer att hända. Vid smart underhåll har man också en tydlig underhållsstrategi, vilket är något många organisationer saknar.

Smart underhåll är inte bara teknologi. Människans kunskaper och erfarenheter är det viktigaste inom smart underhåll - och ta tillvara på dessa människors kunskap. För att kunna utföra smart underhåll, behöver man använda sig av människors kunskap kring anläggningen. Kombinationen av den mänskliga kunskapen och erfarenheten och prediktivt underhåll via exempelvis AI eller maskininlärning är en lyckad framgångsfaktor vid smart underhåll.

Varför ska man satsa på smart underhåll?
- Det är ett sätt att bli mer effektiv och minska riskerna för oplanerade driftstopp, öka tillgängligheten och ha en jämnare kvalitet. Smart underhåll är viktigt för våra verksamheter. Det ger också möjligheten att öka livslängden på utrustningen, Gunn-Mari Löfdahl, biträdande programchef.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078