23948sdkhjf

Vad händer med kärnkraftverket Lovisa i Finland?

Den 6 september 2021 lämnade Fortum in en miljökonsekvensbeskrivning till arbets- och näringsministeriet. I MKB-beskrivningen utreds miljökonsekvenserna i fråga om en eventuell fortsatt drift och alternativ en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa samt miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

I november 2020 gav Arbets- och näringsministeriet sitt utlåtande om MKB-programmet. I utlåtandet framkommer det att bolagets planer på att genomföra förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen är tillräcklig, förutsatt att de omständigheter som framförs i ministeriets utlåtande beaktas.

I utlåtande begärde Arbets- och näringsministeriet precisering bland annat i fråga om hanteringen av anläggningens åldrandre, beaktandet av klimatförändring och bedömning av kylvatten.

I Fortums MKB-beskrivning har man också bedömt konsekvenserna av projektet för människor levnadsförhållanden, trivsel, hälsa samt för miljön, vattendragen, grundvattnet och fiskenäringen. Utöver det har Fortum också bedömt projektets inverkan på samhällsstrukturen och den regionala ekonomin.

I MKB-processen är huvudalternativen som granskas att båda kraftverksenheterna i Lovisa fortsätter att drivas fram till cirka år 2050 eller att kärnkraftverket tas ur drift efter nuvarande tillståndsperioder, 2027 och 2030.Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094