23948sdkhjf

Elektrifierad färjeanslutning i Köpenhamn

Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Nu har de ingått ett samarbete med Copenhagen Malmö Port avseende en totalentreprenad på en OPS-lösning. Samarbetet innebär installationer samt skötsel av anläggningens drift och underhåll.

OPS-anläggningen i Köpenhamn avser en standardcontainer innehållande ställverk, transformatorer, kontrollutrustning samt två anslutningspunkter med fjärrstyrda kabelhanteringssystem. Actemium gjuter fundament samt förlägger kanalisation och kablage. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021.

Genom anslutning till elnätet kan fartygen stänga av sin hjälpmaskiner med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid, kväve- och svaveloxider och förbättrad närmiljö som en direkt konsekvens. I Actemiums uppdrag ingår det att utföra mark och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning samt sköta drift och underhåll av anläggningen.

- På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge. Vi på Actemium är mycket stolta över hur våra OPS-anläggningar hjälper våra kunder och användare till en mer hållbar framtid som är mindre beroende av fossila bränslen säger André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.

Anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, en kort bit norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC, ISO, IEEE 80005 samt relevanta lokala standarder.

- Som en av marknadsledarna inom OPS är vi därför stolta över att leverera vår miljövänliga OPS-lösning, och fortsatt möjliggöra infrastrukturen för en miljövänligare hamntrafik både i Norden och globalt, säger André.

Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska både kostnader och miljöpåverkan i hamnar runt om i världen. Det minskade bullret förbättrar arbetsmiljön för besättningen.

Actemium installerade världens första landanslutning i Göteborgs hamn enligt den nya standarden år 2010.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172