23948sdkhjf

Utvecklar verktyg för skydda elnätet mot cyberattacker

Skadliga cyberattacker mot elnäten kan ha förödande effekter på samhällsviktiga funktioner. För att skydda elnäten håller forskare vid Högskolan i Skövde på att ta fram en prototypmjukvara som arbetar proaktivt och hittar de svaga punkterna i elkraftföretagens IT-system. Prototypen har testats i samverkan med Skövde Energi och Skövde kommun och visar på goda resultat.

I dagens samhälle är de flesta samhällsviktiga funktioner, så som hälso- och sjukvård, vattenförsörjning och kommunikation beroende av pålitlig elförsörjning. Attacker mot dessa kritiska infrastrukturer kan ha en potentiellt förödande effekt.

Dagens elsystem är väldigt komplexa, digitala och allt som oftast beroende av varandra. För att skydda infrastrukturen satsar forskarna i Skövde på att arbeta fram ett verktyg som ska skydda företagens IT-system och övervakningssystem från sabotage.

- Samarbetet med Skövde Energi har gett oss många lärdomar. Vi lärde oss hur ett komplext nätverk av programapplikationer styr det elektriska nätverket och därmed hur strömförsörjningen beror på IT-säkerheten för dessa dessa programapplikationer. Fallstudien med Skövde Energi har gett oss värdefull feedback om hur vi kan omvandla vårt cybersäkerhetsprogram till ett användbart och pålitligt verktyg för resten av branschen, säger Manfred Jeusfeld, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Skövde Energi och andra elnätsföretag kommer med det nya verktyget att kunna beräkna effekten av cyberattacker på elförsörjningen till privatkunder, industrikunder och offentliga institutioner.

- Verktyget vi tar fram ska stödja beslutsfattare genom att automatiskt skapa uppdaterade rapporter om sårbarheter, som en ’’värmekarta’’ som visar hotpunkterna med de största riskerna i företagets IT-nätverk. De metoder vi har utvecklat har visat sig vara mycket relevanta för kommunala elnätsföretag och nu ska några fler justeringar till för att omvandla det till en pålitlig och användarvänlig tjänst för IT-säkerhetsexperter, fortsätter Manfred.

Programmet som forskarna utvecklar ska även i framtiden skydda infrastrukturen mot cyberattacker. Programmet ska vara anpassat för att komplexiteten och digitaliseringen i systemen hela tiden växer.

Skövde Energi ser väldigt positivt på samarbetet.

- För oss är det väldigt viktigt att samarbeta med Högskolan i Skövdes forskare. Lösningarna med automatiserad diagnostik av styrsystems IT-säkerhet skulle kunna vara ett bra komplement i vårt säkerhetsarbete, säger Mathias Mellberg, IT-ansvarig på Skövde Energi.

Den testning av prototypen som nu sker möjliggörs genom finansiering från Vinnova via Chalmers innovationskontor och avdelning för samverkan och kommunikation vid Högskolan i Skövde. Vidareutveckling av prototypen sker nu i samverkan med konsultbolaget Sten F Andler Consutancy och AFSI.

- Detta är ett strålande exempel på när forskningsresultat tas vidare och får möjlighet att skapa samhällsnytta på riktigt och skydda våra kritiska infrastrukturer, säger Christine Mulder, innovationsrådgivare på AFSI vid Högskolan i Skövde.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.234