23948sdkhjf

Högskolan Väst forskar om oplanerade driftstopp

I automatiserade produktionsprocesser sker oplanerade driftstopp. Högskolan Väst tillsammans med Sansera och Husqvarna arbetar för att effektivisera återstart vid underhållsstopp.

I automatiserade produktionsprocesser sker oplanerade stopp orsakat av verktygsbrott, materialfel, ohanterad programsituation eller mänskliga fel. Korta och långa driftstopp står företagen dyrt.

Syftet med projektet ReStart handlar om att effektivisera återstart och på längre sikt att automatisera, gynna erfarenhetsutbyte och förespråka kompetensöverföring mellan olika professioner inom produktion. Forskningens mål är att ta fram en fördjupad behovsanalys av produktionsstopp-problematiken samt att utveckla en prototyp som är demonstrerbar i en labbmiljö.

Det kommande systemet är tänkt att vara byggt på AI- och AR-teknik och ska stödja ett operatörsnära och systematiskt arbetssätt baserat på modeller och historisk data samt. Systemet ska också generera bedömningar, analyser och beslutsfattande felhantering.

Intervjustudier och observationer med företagens operatörer och underhållspersonal visar att manuella rutiner behöver vara länkade till rutiner för systemstöd.

Forskningen visar även på att företag behöver jobba mer med förebyggande underhåll.

- Operatören är ju en sån kolossalt viktigt del i driftsäkerheten av en maskin. I och med att operatören står och hör, lyssnar och ser allting hela tiden så behöver vi ha ett mycket tätare samarbete mellan underhållsorganisation och produktion, säger en produktionsledaren i studien.

Ingenjörerna på Högskolan Väst har fram tills nu mest fokuserat på vilken typ av fel som uppstår och hur det maskinellt kan detekteras för att komma åt var i automationsprocessen felet egentligen uppstått.

- Vi har ännu inte påbörjat utvecklingen av en digital agent eller ett AI-baserat system, men vår förhoppning är att påbörja detta framöver, säger Monika Hattinger, projektledare, till UochD.

Projeket påbörjades år 2020 och kommer att pågå fram till 2021, med förhoppningar om fortsatt arbete därefter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.239